Vergoeding incontinentiemateriaal

Incontinentiemateriaal is absorberend, afvoerend of opvangend, zoals: wegwerpluiers, catheters en urine-opvangzakken.

Wat krijgt u vergoed?

Incontinentiemateriaal wordt vergoed als:
 • het urineverlies langer duurt dan twee maanden of als het verlies van ontlasting langer duurt dan twee weken en;
 • hierdoor het dagelijks leven ernstig wordt verstoord en;
 • langdurig gebruik noodzakelijk is.

Ook urine-opvangzakken en eventuele hulpstukken om deze aan het been of het bed te bevestigingen en katheters (inclusief schoonmaakdesinfectiemiddelen, receptaculum en glijvloeistof) kunnen worden vergoed.

Voordat u het incontinentiemateriaal ontvangt krijgt u een intakegesprek bij de leverancier zodat u er zeker van bent dat u de goede materialen krijgt.

Basisverzekering

Zorgbewustpolis
100% bij gecontracteerde leverancier.
50% marktconform (gebruikelijk) tarief in Nederland bij niet gecontracteerde leverancier.
Zorg-op-maatpolis
100% bij gecontracteerde leverancier.
75% marktconform (gebruikelijk) tarief in Nederland bij niet gecontracteerde leverancier.
Zorgkeuzepolis
100% bij gecontracteerde leverancier.
100% marktconform (gebruikelijk) tarief in Nederland bij niet gecontracteerde leverancier.

Aanvullende verzekering

Jongeren
Geen vergoeding
Gezinnen
Geen vergoeding
50+
Geen vergoeding
Basis
Geen vergoeding
Plus
Geen vergoeding
Top
Geen vergoeding

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De aanschaf van dit hulpmiddel gaat af van uw eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten van dit hulpmiddel eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt dit hulpmiddel uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

In 2014 is het verplicht eigen risico € 360,- per jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgaanbieder die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgaanbieder.

Voordelen voor u als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat:

 • Wij hebben voor u afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg en over de garantie.
 • U hebt één aanspreekpunt: de eindverantwoordelijke zorgverlener.
 • U krijgt duidelijke uitleg over de hele behandeling.
 • Aan het einde van de behandeling wordt uw mening gevraagd.

U kunt uw selectie verfijnen op: incontinentiemateriaal.

CZ maakt afspraken met zorgverleners en leveranciers over de kwaliteit van de zorg en over de tarieven. Kiest u voor zo’n gecontracteerde partij, dan vergoedt CZ de geleverde zorg voor 100%. Voordelen voor u:
 • Alle leveranciers hebben incontinentieverpleegkundigen in dienst die u advies op maat kunnen geven.
 • U bent verzekerd van goede service en advies.
 • De producten worden bij u thuis bezorgd. U kunt het materiaal ook zelf ophalen als u dit wilt. Als u kiest voor bezorging aan huis wordt het materiaal binnen vijf werkdagen geleverd.
 • Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met uw privacy. Alle materialen zijn voorzien van een discrete verpakking.

Kiest u voor een partij waarmee CZ geen afspraken heeft gemaakt (een niet-gecontracteerde partij), dan heeft dit gevolgen voor wat u vergoed krijgt.

Zorgbewustpolis:
U krijgt maximaal 50% van het marktconforme tarief in Nederland vergoed.
Zorg-op-maatpolis:
U krijgt maximaal 75% van het marktconforme tarief in Nederland vergoed.
Zorgkeuzepolis:
U krijgt maximaal 100% van het marktconforme tarief in Nederland vergoed.

Wat u verder moet weten

 • Voor normale bestellingen en advies kunt u tijdens kantooruren terecht bij de leverancier. Voor spoedgevallen is de leverancier 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Een spoedlevering vindt, als het nodig is, binnen 4 uur plaats. 
 • Als u een recept voor incontinentiemateriaal via uw huisarts of medisch specialist hebt gekregen en u maakt gebruik van een leverancier waarmee CZ een overeenkomst heeft, hoeft u vooraf geen akkoordverklaring te vragen bij CZ.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan CZ. U doet dit door de medische diagnose van uw huisarts of uw specialist samen met een offerte van de leverancier in te sturen naar:

CZ
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 90152
5000 LD
Tilburg

Geïnteresseerd in een zorgverzekering van CZ?

Bereken uw premie

Of: bekijk onze zorgverzekeringen


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en het reglement hulpmiddelen 2014.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.