Onze afspraken over ambulancezorgWat is ambulancezorg?

Als u met spoed zorg nodig hebt, dan belt u of uw huisarts via 112 de meldkamer ambulancezorg. Deze beoordeelt de aanvraag en stuurt een ambulance naar u toe. Ter plaatse wordt hulp verleend. Als het noodzakelijk is, wordt u per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook als er geen spoed is kan het noodzakelijk zijn dat u liggend, onder begeleiding van een verpleegkundige, per ambulance vervoerd wordt. Bijvoorbeeld als u vanuit het ene naar het andere ziekenhuis overgeplaatst moet worden. In die gevallen spreken we van besteld ambulancevervoer.

Waar letten we op als we ambulancezorg inkopen?

Goede kwaliteit?

Er is geen concurrentie in de ambulancezorg. Per regio heeft maar één ambulancevervoerder een vergunning. We kunnen dus niet de beste kiezen, maar moeten ervoor zorgen dat we goede afspraken maken over de kwaliteit van de ambulancezorg. We kopen de ambulancezorg samen met andere zorgverzekeraars in de regio in.

Goede prijs?

Samen met de andere zorgverzekeraars in de regio maken we budgetafspraken met de ambulancevervoerder. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt dan op basis van onze afspraken wat de tarieven worden. We hebben een contract met alle ambulancediensten die een vergunning hebben.

Goede toegankelijkheid?

In spoedgevallen moet de ambulance zo snel mogelijk bij de patiënt zijn. Sinds 2008 moet de ambulance ten minste 97% van de bevolking binnen 12 minuten rijtijd kunnen bereiken. Daar komen nog 3 minuten bij voor de melding en het uitrukken. Een verbetering, want eerder was de landelijke regel dat 95% van de bevolking binnen 15 minuten na melding ambulancevervoer moest hebben.

We hebben een contract met alle ambulancevervoerders (geen selectieve contractering)

Als u of uw arts het alarmnummer 112 belt voor een ambulance, dan is er meestal spoed. De meldkamer roept daarom voor u de dichtstbijzijnde, beschikbare ambulance op. Alle ambulancevervoerders met een vergunning hebben een contract met CZ. De landelijke overheid bepaalt per regio welke ambulancevervoerder de vergunning krijgt. CZ betaalt het ambulancevervoer.

Waar moet ambulancezorg aan voldoen?

Alle ambulancediensten waar we een contract mee hebben, hebben een HKZ-certificaat (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). CZ wil dat de vervoerder laat zien wat hij doet om goede kwaliteit te kunnen blijven leveren. Wij vragen ook het kwaliteitsjaarverslag op. Ook de landelijke inspectie controleert de kwaliteit van de ambulances en het personeel.

Welke afspraken hebben we gemaakt?

Met de ambulancediensten hebben we afspraken gemaakt die we kunnen controleren. Zij moeten binnen de voorgeschreven tijd bij de patiënt zijn. Dus onder normale omstandigheden binnen 12 minuten na uitruk. Het ontvangen van de melding en het uitrukken mogen samen maximaal 3 minuten duren. Bij de meldkamers worden alle ritgegevens vastgelegd. Dus eventuele overschrijdingen worden vastgelegd en aan ons gerapporteerd. We proberen, voor zover mogelijk, door financiële prikkels de ambulancediensten te stimuleren om zoveel mogelijk binnen de tijd te blijven.

Hoe controleren we de gemaakte afspraken?

Elk kwartaal leveren de ambulancediensten een overzicht aan CZ. Daarin kunnen we zien hoe vaak ze zijn uitgerukt, hoe lang zij erover deden om bij de patiënt te komen, in hoeveel procent van de gevallen zij er te lang over deden en of de patiënt ter plekke is geholpen of naar het ziekenhuis is gebracht. Zo kunnen we de gemaakte afspraken controleren.

Wilt u meer informatie?


Internet
Op onze website vindt u informatie over ambulancezorg.

Telefoon
Wilt u telefonisch advies over ambulancezorg bij u in de buurt? Bel dan met CZ Klantenservice op 0900 0949 (7,5 cent per gesprek plus uw gebruikelijke belkosten).

Contact met ons

Contact met ons

CZ Klantenservice
0900 0949
Maandag t/m vrijdag:
8:30 - 17:30 uur


Belkosten:
7,5 cent per gesprek
+ uw gebruikelijke beltarief

Alles voor betere zorg

Om u beter van dienst te zijn maakt CZ gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.

Melding niet meer tonen