Vergoeding incontinentiemateriaal

Incontinentiemateriaal is absorberend, afvoerend of opvangend, zoals: wegwerpluiers, catheters en urine-opvangzakken.

Wat krijgt u vergoed?

Incontinentiemateriaal wordt vergoed als:
  • het urineverlies langer duurt dan twee maanden of als het verlies van ontlasting langer duurt dan twee weken en;
  • hierdoor het dagelijks leven ernstig wordt verstoord en;
  • langdurig gebruik noodzakelijk is.

Ook urine-opvangzakken en eventuele hulpstukken om deze aan het been of het bed te bevestigingen en katheters (inclusief schoonmaakdesinfectiemiddelen, receptaculum en glijvloeistof) kunnen worden vergoed.

Voordat u het incontinentiemateriaal ontvangt krijgt u een intakegesprek bij de leverancier zodat u er zeker van bent dat u de goede materialen krijgt.

Incontinentiemateriaal krijgt u vergoed uit uw basisverzekering. Deze vergoeding krijgt u als u naar een leverancier gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

De aanschaf van dit hulpmiddel gaat af van uw eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten van dit hulpmiddel eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt dit hulpmiddel uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

In 2014 is het verplichte eigen risico € 360,- per jaar. In 2015 wordt het verplichte eigen risico € 375,- per jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgaanbieder die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgaanbieder.

U kunt uw selectie verfijnen op: incontinentiemateriaal.

Wat u verder moet weten

  • Voor normale bestellingen en advies kunt u tijdens kantooruren terecht bij de leverancier. Voor spoedgevallen is de leverancier 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Een spoedlevering vindt, als het nodig is, binnen 4 uur plaats. 
  • Als u een recept voor incontinentiemateriaal via uw huisarts of medisch specialist hebt gekregen en u maakt gebruik van een leverancier waarmee CZ een overeenkomst heeft, hoeft u vooraf geen akkoordverklaring te vragen bij CZ.

Wat moet u regelen?

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet u altijd toestemming (een akkoordverklaring) vragen aan CZ. U doet dit door de medische diagnose van uw huisarts of uw specialist samen met een offerte van de leverancier in te sturen naar:

CZ
t.a.v. Medische Beoordelingen & Zorgservice
Postbus 90152
5000 LD
Tilburg

Geïnteresseerd in een zorgverzekering van CZ?

Bereken uw premie

Of: bekijk onze zorgverzekeringen


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en het reglement hulpmiddelen 2015.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.