Vergoedingen

Vergoeding kunstgebitMondzorg is tandheelkundige zorg door een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus of orthodontist. Een kunstgebit (gebitsprothese) vervangt (een deel van) het oorspronkelijke gebit.

Wat krijgt u vergoed?

De volgende vergoeding geldt voor een volledige boven- en/of onderprothese. Voor een gebitsprothese op implantaten geldt een andere vergoeding.

Basisverzekering Vergoeding

Zorgbewustpolis

 • 1 x per 5 jaar 75% van volledig kunstgebit

 • 100% voor reparatie/rebasen

Zorg-op-maatpolis
 • 1 x per 5 jaar 75% van volledig kunstgebit

 • 100% voor reparatie/rebasen

Zorgkeuzepolis
 • 1 x per 5 jaar 75% van volledig kunstgebit

 • 100% voor reparatie/rebasen

Aanvullende verzekering
Jongeren 75% van de eigen bijdrage
tot maximaal € 450,- per jaar*
Gezinnen 100% van de eigen bijdrage
tot maximaal € 250,- per jaar*
50+ Geen vergoeding
Basis Geen vergoeding
Plus Geen vergoeding
Top Geen vergoeding
Tandarts 75% van de eigen bijdrage
tot maximaal € 450,- per jaar*
Uitgebreide Tandarts 75% van de eigen bijdrage
tot maximaal € 1.150,- per jaar*
* Deze vergoeding valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

De volgende vergoeding geldt voor een gedeeltelijke prothese of frameprothese.

Basisverzekering Vergoeding

Zorgbewustpolis

Alleen in bijzondere gevallen

Zorg-op-maatpolis

Alleen in bijzondere gevallen

Zorgkeuzepolis

Alleen in bijzondere gevallen

Aanvullende verzekering
Jongeren 75% van de eigen bijdrage
tot maximaal € 450,- per jaar*
Gezinnen 100% van de eigen bijdrage
tot maximaal € 250,- per jaar*
50+ Geen vergoeding
Basis Geen vergoeding
Plus Geen vergoeding
Top Geen vergoeding
Tandarts 75% van de eigen bijdrage
tot maximaal € 450,- per jaar*
Uitgebreide Tandarts 75% van de eigen bijdrage
tot maximaal € 1.150,- per jaar*
* Deze vergoeding valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

Wat wordt niet vergoed?

Abonnementen bij tandartsen worden niet vergoed. De tandarts rekent dan een vast bedrag voor een bepaalde periode. Hiervoor ontvangt u mondzorg die u nodig hebt, zonder dat u per losse behandeling betaalt.

Eigen bijdrage

Voor een volledig gebitsprothese hebt u een wettelijke eigen bijdrage van 25%. Deze wettelijke eigen bijdrage kan eventueel (gedeeltelijk) vergoed worden uit uw aanvullende verzekering.

Eigen risico

De kosten voor een volledige gebitsprothese (kunstgebit) valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u de kosten voor deze zorg eerst uit het verplicht eigen risico en vervolgens uit uw vrijwillig eigen risico. Zijn de totale kosten hoger, dan krijgt u deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

In 2014 is het verplicht eigen risico € 360,- per jaar. In 2013 was het verplicht eigen risico € 350,- per jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgaanbieder die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener.

Voordelen voor u als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat:

 • Wij hebben voor u afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg en over de garantie.

 • U hebt één aanspreekpunt: de eindverantwoordelijke zorgverlener.

 • U krijgt duidelijke uitleg over de hele behandeling.

 • Aan het einde van de behandeling wordt uw mening gevraagd.

Wat u verder moet weten

 • U hebt geen verwijzing nodig van een arts.

 • U hebt vooraf geen toestemming nodig van CZ.

 • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven External link.

 • De tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. CZ vergoedt voor mondzorg uit de basisverzekering deze kosten tot een maximaal bedrag.
  Maximale bedragen voor implantologie External link
  Maximale bedragen voor overige mondzorg External link

 • Komt de vergoeding uit uw aanvullende verzekering? Dan gelden deze maximale vergoedingen niet, maar geldt de maximale vergoeding uit uw aanvullende verzekering. In de referentielijst External link vindt u een overzicht met tarieven die volgens CZ normaal zijn voor dit soort kosten. Zo kunt u zien of uw mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT).
www.allesoverhetgebit.nl External link

Geïnteresseerd in een zorgverzekering van CZ?


Bereken uw premie

Of: bekijk onze zorgverzekeringen

scheidingslijn disclaimer vergoedingen

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en het reglement hulpmiddelen 2014 External link (PDF).

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ External link

Contact met ons

Contact met ons

CZ Klantenservice
0900 0949
Maandag t/m vrijdag:
8:30 - 17:30 uur


Belkosten:
7,5 cent per gesprek
+ uw gebruikelijke beltarief

Al verzekerd bij CZ?

Hebt u al een verzekering bij CZ? Dan kunt u via 'Mijn CZ' precies zien op welke vergoedingen u recht hebt.

Download
Alles voor betere zorg

Om u beter van dienst te zijn maakt CZ gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.

Melding niet meer tonen