Vergoeding kunstgebit: volledige boven- en onderprothese

Wat krijgt u vergoed voor een kunstgebit? Bekijk de vergoeding voor een kunstgebit in de zorgverzekering van CZ.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een vergoeding voor een volledige boven- en/of onderprothese. U krijgt een vergoeding vanuit uw basisverzekering van:

  • 1 x per 5 jaar 75% van volledig kunstgebit
  • 100% voor reparatie/rebasen

U krijgt deze vergoeding vanuit uw basisverzekering als u naar een zorgverlener gaat waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen.

Wilt u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Extra vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering

Verder krijgt u een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering voor een volledige boven- en/of onderprothese.

Jongeren
75% van de eigen bijdrage tot maximaal € 450,- per jaar
Gezinnen
100% van de eigen bijdrage tot maximaal € 250,- per jaar*
Tandarts
75% van de eigen bijdrage tot maximaal € 450,- per jaar*
Uitgebreide Tandarts
75% van de eigen bijdrage tot maximaal € 1.150,- per jaar*

* Deze vergoeding geldt voor alle behandelingen bij de tandarts. Het is een totaal voor een jaar, waar u alle behandelingen uit betaalt.

Wat is uw eigen risico of eigen bijdrage?

Voor een volledig gebitsprothese hebt u een wettelijke eigen bijdragevan 25%. Deze wettelijke eigen bijdrage kan (gedeeltelijk) vergoed worden uit uw aanvullende verzekering.

Voor een volledige gebitsprothese (kunstgebit) betaalt u eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Zoek een zorgverlener voor kunstgebitten bij u in de buurt.

Goed om te weten

  • Voor een gebitsprothese op implantaten geldt een andere vergoeding dan bovengenoemde vergoeding.
  • U hebt geen verwijzing nodig van een arts.
  • U hebt geen akkoordverklaring nodig van CZ.
  • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven.
  • De tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. CZ vergoedt voor mondzorg uit de basisverzekering deze kosten tot een maximaal bedrag. Maximale bedragen voor overige mondzorg
  • Komt de vergoeding uit uw aanvullende verzekering? Dan geldt de maximale vergoeding uit uw aanvullende verzekering. In de referentielijst vindt u een overzicht met tarieven die volgens CZ normaal zijn voor dit soort kosten.
  • Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT): www.allesoverhetgebit.nl

Geïnteresseerd in een zorgverzekering van CZ?

Bereken uw premie

Of: bekijk onze zorgverzekeringen


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en het reglement hulpmiddelen 2015.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.