Vergoeding kunstgebit

Mondzorg is tandheelkundige zorg door een tandarts, mondhygiënist, tandprotheticus of orthodontist. Een kunstgebit (gebitsprothese) vervangt (een deel van) het oorspronkelijke gebit.

Wat krijgt u vergoed?

De volgende vergoeding geldt voor een volledige boven- en/of onderprothese. Voor een gebitsprothese op implantaten geldt een andere vergoeding.

Basisverzekering

Zorgbewustpolis
1 x per 5 jaar 75% van volledig kunstgebit
100% voor reparatie/rebasen
Zorg-op-maatpolis
1 x per 5 jaar 75% van volledig kunstgebit
100% voor reparatie/rebasen
Zorgkeuzepolis
1 x per 5 jaar 75% van volledig kunstgebit
100% voor reparatie/rebasen

Aanvullende verzekering

Jongeren
75% van de eigen bijdrage tot maximaal € 450,- per jaar*
Gezinnen
100% van de eigen bijdrage tot maximaal € 250,- per jaar*
50+
Geen vergoeding
Basis
Geen vergoeding
Plus
Geen vergoeding
Top
Geen vergoeding
Tandarts
75% van de eigen bijdrage tot maximaal € 450,- per jaar*
Uitgebreide Tandarts
75% van de eigen bijdrage tot maximaal € 1.150,- per jaar*

* Deze vergoeding valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

De volgende vergoeding geldt voor een gedeeltelijke prothese of frameprothese.

basisverzekering

Zorgbewustpolis
Alleen in bijzondere gevallen
Zorg-op-maatpolis
Alleen in bijzondere gevallen
Zorgkeuzepolis
Alleen in bijzondere gevallen

Aanvullende verzekering

Jongeren
75% van de eigen bijdrage tot maximaal € 450,- per jaar*
Gezinnen
100% van de eigen bijdrage tot maximaal € 250,- per jaar*
50+
Geen vergoeding
Basis
Geen vergoeding
Plus
Geen vergoeding
Top
Geen vergoeding
Tandarts
75% van de eigen bijdrage tot maximaal € 450,- per jaar*
Uitgebreide Tandarts
75% van de eigen bijdrage tot maximaal € 1.150,- per jaar*

* Deze vergoeding valt onder dezelfde maximale vergoeding als voor andere behandelingen die u bij tandarts, mondhygiënist of tandprotheticus krijgt.

Wat wordt niet vergoed?

Abonnementen bij tandartsen worden niet vergoed. De tandarts rekent dan een vast bedrag voor een bepaalde periode. Hiervoor ontvangt u mondzorg die u nodig hebt, zonder dat u per losse behandeling betaalt.

Eigen bijdrage

Voor een volledig gebitsprothese hebt u een wettelijke eigen bijdrage van 25%. Deze wettelijke eigen bijdrage kan eventueel (gedeeltelijk) vergoed worden uit uw aanvullende verzekering.

Eigen risico

De kosten voor een volledige gebitsprothese (kunstgebit) valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u de kosten voor deze zorg eerst uit het verplicht eigen risico en vervolgens uit uw vrijwillig eigen risico. Zijn de totale kosten hoger, dan krijgt u deze vergoed tot het maximumbedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

In 2014 is het verplicht eigen risico € 360,- per jaar. In 2013 was het verplicht eigen risico € 350,- per jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgaanbieder die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgaanbieder.

Voordelen voor u als u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat:

 • Wij hebben voor u afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg en over de garantie.
 • U hebt één aanspreekpunt: de eindverantwoordelijke zorgverlener. 
 • U krijgt duidelijke uitleg over de hele behandeling. 
 • Aan het einde van de behandeling wordt uw mening gevraagd.

Wat u verder moet weten

 • U hebt geen verwijzing nodig van een arts. 
 • U hebt vooraf geen toestemming nodig van CZ. 
 • De zorgverlener rekent de door de overheid vastgestelde tarieven
 • De tandarts rekent bij sommige behandelingen materiaal- en techniekkosten. CZ vergoedt voor mondzorg uit de basisverzekering deze kosten tot een maximaal bedrag.
  Maximale bedragen voor implantologie
  Maximale bedragen voor overige mondzorg 
 • Komt de vergoeding uit uw aanvullende verzekering? Dan gelden deze maximale vergoedingen niet, maar geldt de maximale vergoeding uit uw aanvullende verzekering. In de referentielijst vindt u een overzicht met tarieven die volgens CZ normaal zijn voor dit soort kosten. Zo kunt u zien of uw mondzorgverlener gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT).
www.allesoverhetgebit.nl

Geïnteresseerd in een zorgverzekering van CZ?

Bereken uw premie

Of: bekijk onze zorgverzekeringen


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en het reglement hulpmiddelen 2014.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.