Vergoeding kunstgebit: volledige boven- en onderprothese

Wat krijgt u vergoed voor een kunstgebit? Bekijk de vergoeding voor een kunstgebit in de zorgverzekering van CZ.

Wat krijgt u vergoed?

U krijgt een vergoeding voor een volledige boven- en/of onderprothese. U krijgt een vergoeding vanuit uw basisverzekering van:

  • 1 x per 5 jaar 75% van volledig kunstgebit
  • 100% voor reparatie/rebasen

Extra vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering

Verder krijgt u een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering voor een volledige boven- en/of onderprothese.

Jongeren
75% van de eigen bijdrage tot maximaal € 450,- per jaar
Gezinnen
100% van de eigen bijdrage tot maximaal € 250,- per jaar*
Tandarts
75% van de eigen bijdrage tot maximaal € 450,- per jaar*
Uitgebreide Tandarts
75% van de eigen bijdrage tot maximaal € 1.150,- per jaar*

* Deze vergoeding geldt voor alle behandelingen bij de tandarts. Het is een totaal voor een jaar, waar u alle behandelingen uit betaalt.

Wat is uw eigen risico of eigen bijdrage?

Voor een volledig gebitsprothese hebt u een wettelijke eigen bijdrage van 25%. Deze wettelijke eigen bijdrage kan (gedeeltelijk) vergoed worden uit uw aanvullende (tandarts)verzekering.

Voor een volledige gebitsprothese (kunstgebit) of het repareren en rebasen van het kunstgebit betaalt u eigen risico.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Zoek een zorgverlener voor kunstgebitten bij u in de buurt.

Goed om te weten

  • U hebt geen verwijzing nodig van een arts.
  • U hebt geen akkoordverklaring nodig van CZ.
  • U krijgt maximaal het wettelijk tarief vergoed. Hier vindt u de wettelijke tarieven voor 2015 tot 1 juli 2015, en de wettelijke tarieven vanaf 1 juli 2015.
  • De tandarts rekent bij een kunstgebit materiaal- en techniekkosten. In de referentielijst vindt u een overzicht met tarieven die volgens CZ normaal zijn voor dit soort kosten. Kijk op uw vergoedingenoverzicht of hierboven bij ‘Wat krijgt u vergoed?’ om te zien wat u hier hiervan eventueel vergoed kunt krijgen.
  • Voor een gebitsprothese op implantaten geldt een andere vergoeding dan bovengenoemde vergoeding.
  • Meer informatie over mondzorg vindt u op de speciale website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): www.allesoverhetgebit.nl.  

Geïnteresseerd in een zorgverzekering van CZ?

Bereken uw premie

Of: bekijk onze zorgverzekeringen


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en het reglement hulpmiddelen 2015.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.