Vergoeding voetbehandeling diabetes

Diabetes is een veel voorkomende aandoening waarbij de hoeveelheid glucose in het bloed (de bloedsuikerspiegel) te hoog is. Diabetes kan leiden tot een aantal complicaties. Bijvoorbeeld stoornissen in de bloedvaten en zenuwen (neuropathie) waardoor ernstige voetproblemen bij diabetes (diabetische voeten) kunnen ontstaan. Een goede voetverzorging kan dit helpen voorkomen.

Wat krijgt u vergoed?

De jaarlijkse voetscreening (om te bepalen welke simm's classificatie u hebt) wordt uit de basisverzekering vergoed. De Simm's-classificatie geeft aan hoeveel risico u loopt op het ontstaan van moeilijk te genezen wondjes aan uw voeten. Voetzorg voor diabeten wordt vergoed vanuit de basisverzekering als u classificatie Simm's 1, Simm’s 2 of Simm's 3 hebt. De Simm's-classificatie wordt vastgesteld door uw (huis)arts en is bepalend voor de hoogte van uw vergoeding. Als u de classificatie Simm's 1 hebt, stelt uw huisarts vast of u voetzorg uit de basisverzekering vergoed krijgt. Voetzorg om cosmetische en verzorgende redenen en het knippen van teennagels vallen niet onder de vergoeding.

De vergoeding voor voetzorg kan vallen onder de vergoeding ‘ketenzorg’. Bij ketenzorg maken verschillende zorgverleners samen één behandelplan om u te begeleiden bij uw aandoening. Deze zorgverleners worden een zorggroep genoemd.

Basisverzekering

Zorgbewustpolis
100% bij Simm's-classificatie 1, 2 en 3. Bij Simm's-classificatie 1 bepaalt uw huisarts of u deze vergoeding krijgt.
Zorg-op-maatpolis
100% bij Simm's-classificatie 1, 2 en 3. Bij Simm's-classificatie 1 bepaalt uw huisarts of u deze vergoeding krijgt.
Zorgkeuzepolis
100% bij Simm's-classificatie 1, 2 en 3. Bij Simm's-classificatie 1 bepaalt uw huisarts of u deze vergoeding krijgt.

Aanvullende verzekering

Jongeren
Geen vergoeding
Gezinnen
Geen vergoeding
50+
Geen vergoeding
Basis
Geen vergoeding
Plus
Geen vergoeding
Top
Geen vergoeding

Krijgt u van uw zorgverlener de simmsclassificatie 0 of 1 en krijgt u geen vergoeding uit de basisverzekering? Dan kunt u voetverzorging (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen als de zorg die u krijgt valt onder ketenzorg. Is dit niet het geval? Dan valt de vergoeding wel onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

In 2014 is het verplicht eigen risico € 360,- per jaar.

Waar kunt u terecht?

Neemt u deel aan een ketenzorgprogramma voor diabetes, dan wordt de diabeteszorg geleverd door een zorgverlener die deel uitmaakt van de zorggroep. Vraag uw huisarts of u deelneemt aan zo'n ketenzorgprogramma. Neemt u niet deel aan een ketenzorgprogramma, dan kiest u zelf een pedicure met een geldig certificaat of opleiding voor het behandelen van diabetespatiënten, medische pedicure of podotherapeut. Vind een zorgverlener in uw buurt. U kunt uw selectie verfijnen op: huisarts, pedicure of podotherapeut.

Wat u verder moet weten

  • Deze zorg moet voorgeschreven zijn door uw huisarts. 
  • De behandelaar moet zijn aangesloten bij een door CZ erkende beroepsvereniging voor voetzorg.

Wat moet u regelen?

  • U hebt een verwijzing nodig van uw zorggroep of uw huisarts.
  • Uw zorgverlener moet uw Simm's-classificatie op de nota vermelden.

Geïnteresseerd in een zorgverzekering van CZ?

Bereken uw premie

Of: bekijk onze zorgverzekeringen


We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en het reglement hulpmiddelen 2014.

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ.