Vergoedingen

Vergoeding voetbehandeling diabetesDiabetes is een veel voorkomende aandoening waarbij de hoeveelheid glucose in het bloed (de bloedsuikerspiegel) te hoog is. Diabetes kan leiden tot een aantal complicaties. Bijvoorbeeld stoornissen in de bloedvaten en zenuwen (neuropathie) waardoor ernstige voetproblemen bij diabetes (diabetische voeten) kunnen ontstaan. Een goede voetverzorging kan dit helpen voorkomen.

Wat krijgt u vergoed?

De jaarlijkse voetscreening (om te bepalen welke simm's classificatie u hebt) wordt uit de basisverzekering vergoed. De Simm's-classificatie geeft aan hoeveel risico u loopt op het ontstaan van moeilijk te genezen wondjes aan uw voeten. Voetzorg voor diabeten kan worden vergoed vanuit de basisverzekering als u classificatie Simm's 1, Simm’s 2 of Simm's 3 hebt. De Simm's-classificatie wordt vastgesteld door uw (huis)arts en is bepalend voor de hoogte van uw vergoeding. Voetzorg om cosmetische en verzorgende redenen en het knippen van teennagels vallen niet onder de vergoeding.

Deze vergoeding kan vallen onder de vergoeding ‘ketenzorg’. Bij ketenzorg maken verschillende zorgverleners samen één behandelplan om u te begeleiden bij uw aandoening. Deze zorgverleners worden een zorggroep genoemd.

Basisverzekering Vergoeding
Zorgbewustpolis
  • 100% bij Simm's-classificatie 1, 2 en 3.

Zorg-op-maatpolis
  • 100% bij Simm's-classificatie 1, 2 en 3.

Zorgkeuzepolis
  • 100% bij Simm's-classificatie 1, 2 en 3.

Aanvullende verzekering
Jongeren Geen vergoeding
Gezinnen Geen vergoeding
50+ Geen vergoeding
Basis Geen vergoeding
Plus Geen vergoeding
Top Geen vergoeding


Krijgt u van uw zorgverlener de simmsclassificatie 0? Dan kunt u voetverzorging (gedeeltelijk) vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen als de zorg die u krijgt valt onder ketenzorg. Is dit niet het geval? Dan valt de vergoeding wel onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten eerst uit het verplicht eigen risico en daarna uit uw vrijwillig eigen risico betaald. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

In 2014 is het verplicht eigen risico € 360,- per jaar. In 2013 was het verplicht eigen risico € 350,- per jaar.

Waar kunt u terecht?

Neemt u deel aan een ketenzorgprogramma voor diabetes, dan wordt de diabeteszorg geleverd door een zorgverlener die deel uitmaakt van de zorggroep. Vraag uw huisarts of u deelneemt aan zo'n ketenzorgprogramma. Neemt u niet deel aan een ketenzorgprogramma, dan kiest u zelf een pedicure met een geldig certificaat of opleiding voor het behandelen van diabetespatiënten, medische pedicure of podotherapeut. U vindt een zorgverlener in uw buurt via de Zorgzoeker. U kunt uw selectie verfijnen op: huisarts, pedicure of podotherapeut.

Wat u verder moet weten

  • Deze zorg moet voorgeschreven zijn door uw huisarts.

  • De behandelaar moet zijn aangesloten bij een door CZ erkende beroepsvereniging voor voetzorg.

Wat moet u regelen?

  • U hebt een verwijzing nodig van uw zorggroep of uw huisarts.

  • Uw zorgverlener moet uw Simm's-classificatie op de nota vermelden.

Geïnteresseerd in een zorgverzekering van CZ?


Bereken uw premie

Of: bekijk onze zorgverzekeringen

scheidingslijn disclaimer vergoedingen

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk uw zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden en vergoedingsoverzichten en het reglement hulpmiddelen 2014 External link (PDF).

Bent u op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vindt u op Mijn CZ External link

Contact met ons

Contact met ons

CZ Klantenservice
0900 0949
Maandag t/m vrijdag:
8:30 - 17:30 uur


Belkosten:
7,5 cent per gesprek
+ uw gebruikelijke beltarief

Erkende behandelaars

Bij behandelaars die zijn aangesloten bij een door CZ erkende beroepsvereniging bent u verzekerd van goede voetzorg.

Download
Alles voor betere zorg

Om u beter van dienst te zijn maakt CZ gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.

Melding niet meer tonen