Rekenvoorbeelden vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners

De hoogte van de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorgverleners verschilt per polis:

Zorgbewustpolis
u krijgt bij een niet-gecontracteerde zorgverlener 70% van uw rekening vergoed tot 70% van het gemiddeld tarief dat we hebben afgesproken met gecontracteerde zorgverleners.
Zorg-op-maatpolis
u krijgt bij een niet-gecontracteerde zorgverlener 75% van uw rekening vergoed tot 75% van het gemiddelde tarief dat we hebben afgesproken met gecontracteerde zorgverleners.
Zorgkeuzepolis
u krijgt bij een niet-gecontracteerde zorgverlener 100% van uw rekening vergoed tot 100% van het wettelijk tarief. Als er geen wettelijk tarief is, gaan we uit van het marktconforme tarief in Nederland.

Rekenvoorbeeld Zorgbewustpolis

Stel, het gemiddeld afgesproken tarief voor een behandeling in Nederland is € 1000 en u hebt een Zorgbewustpolis met een maximale vergoeding van 70%. Uw maximum vergoeding is dan € 700 (70% van € 1000).

  • Kost de behandeling € 600? Dan is uw vergoeding € 420 (70 % van € 600).
  • Kost de behandeling € 1100? Dan is uw vergoeding € 700 (70 % van € 1100 is € 770. De maximale vergoeding is echter € 700).

Rekenvoorbeeld Zorg-op-maatpolis

Stel, het gemiddeld afgesproken tarief voor een behandeling in Nederland is € 1000 en u hebt een Zorg-op-maatpolis met een maximale vergoeding van 75%. Uw maximum vergoeding is dan € 750 (75% van € 1000).

  • Kost de behandeling € 600? Dan is uw vergoeding € 450 (75 % van € 600).
  • Kost de behandeling € 1100? Dan is uw vergoeding € 750 (75 % van € 1100 is € 825. De maximale vergoeding is echter € 750).

Rekenvoorbeeld Zorgkeuzepolis

Stel, het wettelijk tarief voor een behandeling in Nederland is € 1000 en u hebt een Zorgkeuzepolis met een maximale vergoeding van 100%. Uw maximum vergoeding is dan € 1.000.

  • Kost de behandeling € 600? Dan is uw vergoeding € 600.
  • Kost de behandeling € 1100? Dan is uw vergoeding € 1.000 (De maximale vergoeding is namelijk € 1.000).

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur. Zaterdag van 10:00 - 14:00 uur.