Aanvraag dienstverlening van de CZ Interventie Expert

De CZ Interventie Expert helpt u om de best passende interventie voor uw medewerker te selecteren en in te zetten. Daarnaast biedt de CZ Interventie Expert ondersteuning bij het versnellen van deelname aan interventies.

Onderstaand formulier dient door u, als werkgever, te worden ingevuld. U kunt hiermee dienstverlening aanvragen voor een individuele medewerker.

Ja, ik wil dienstverlening van de CZ Interventie Expert aanvragen voor een individuele medewerker

Voordat de CZ Interventie Expert over kan gaan tot het leveren van de dienstverlening, is zij wettelijk verplicht om hiervoor toestemming aan uw medewerker te vragen. Daarnaast is ook toestemming van uw medewerker vereist voor het gebruiken en verwerken van zijn (medische gegevens). De CZ Interventie Expert start de aanmelding zodra hiervoor toestemming van uw medewerker is ontvangen.


1. Toelichting op de aanvraag
Indien nee, dan starten wij direct met de dienstverlening. Indien ja, dan ontvangt u eerst een offerte van ons.
Wanneer een bedrijfsarts betrokken is bij een interventie, worden medische gegevens met hem gedeeld.
2. Gegevens werkgever
Huisnummer en eventuele toevoeging
Huisnummer en eventuele toevoeging
3. Gegevens contactpersoon
U ontvangt een bevestiging op dit e-mailadres.
Indien een tweede persoon gedurende de looptijd van een interventie rapportages dient te ontvangen, vul hier dan ja in. Door het invullen van deze gegevens, bevestigt u dat uw medewerker akkoord is met het delen van interventierapportages met onderstaande personen.
Soms kunnen we u sneller helpen als we u bellen.
4. Gegevens medewerker
Huisnummer en eventuele toevoeging

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden met betrekking tot de dienstverlening alleen voor zover strikt noodzakelijk medische gegevens met u gedeeld. U ontvangt daarnaast informatie over de voortgang.

Na afloop van het interventietraject kunt u, namens CZ, worden benaderd door marktonderzoekbureau Blauw Research om de ingezette interventies te evalueren.