Voor welke zorg betaalt u géén eigen risico?

Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. Er zijn een paar uitzonderingen.

U betaalt géén eigen risico voor:

 • Bezoek aan de huisarts
 • Kinderen onder de 18
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Ketenzorg
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Reiskosten en nacontroles van orgaandonoren
 • Voetzorg diabetes mellitus bij een podotherapeut
 • Verpleging en persoonlijke verzorging (wijkverpleging)
 • Bevolkingsonderzoeken (u betaalt wel eigen risico bij eventueel vervolgonderzoek)
 • Zorg die wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering

Wanneer betaalt u wel eigen risico?

Voor alle andere zorg uit de basisverzekering betaalt u wel eigen risico. Ook kan het zijn dat u een eigen bijdrage betaalt.

Eigen risico terug bij Zorgbewustpolis

Hebt u een Zorgbewustpolis? Vanaf 2018 krijgt u bij CZ uw verplicht eigen risico tot maximaal € 385 terug bij:

Terug naar eigen risico

Veelgestelde vragen over uitzonderingen op het eigen risico

Ik ben naar de huisarts geweest. Waarom krijg ik toch een rekening voor het eigen risico?

Soms laat uw huisarts naar aanleiding van uw bezoek vervolgonderzoek doen. Bijvoorbeeld als er bloed is afgenomen. Voor vervolgonderzoek dat uw huisarts niet zelf doet, betaalt u eigen risico.

Bekijk alle veelgestelde vragen over eigen risico

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 19:00 uur