Hoe declareert u uw nota’s?

Sommige zorgverleners vragen u de rekening voor te schieten. Hoe krijgt u dan uw geld terug? Declareer uw nota via Mijn CZ, via de app of per post.

Goed om te weten:

Uw nota's declareren via Mijn CZ

Mijn CZ: declareer uw nota’s online

Op Mijn CZ regelt u uw verzekeringszaken eenvoudig online. Stuur uw declaraties, volg de status van declaraties en bekijk eerdere declaraties.

Declareer uw nota via Mijn CZ

Uw nota's per post declareren

Per post: vul het declaratieformulier in

Liever papier? Vul het declaratieformulier in en stuur die samen met de originele nota’s naar ons. Nieuwe formulieren nodig? Bel klantenservice: 088 555 77 77 of download het formulier via Mijn CZ.

Download het declaratieformulier via Mijn CZ

Uw nota's declareren via de CZ Declareren app

De app: maak een foto van de nota

Declareer een nota met uw mobiele telefoon. Waar en wanneer u maar wil. Maak gewoon een foto van uw nota en stuur die naar ons. Wij doen de rest.

Apple: App Store

Android: Google Play

Declareert u digitaal? Zó kunnen we uw declaratie snel verwerken

  • Zorg dat de hele nota op de foto of scan staat.
  • Maak per bladzijde van de nota één foto of scan.
  • Kunt u het bedrag op de scan of foto lezen? Dan kunnen wij het ook.

Ons declaratieproces

Zorgverleners met wie CZ contractafspraken heeft, sturen hun nota’s rechtstreeks naar ons op. Hebben wij geen contract met een zorgverlener, dan ontvangt u zelf de nota en kunt u deze bij ons indienen. Nota's van zorg die binnen uw polisvoorwaarden vallen, vergoeden wij binnen 10 werkdagen1. Als er iets niet klopt of onduidelijk is, dan hoort u dat al eerder. Het kan bijvoorbeeld zijn dat wij extra informatie nodig hebben. Zorgkosten die buiten de polisvoorwaarden vallen, worden niet vergoed. U krijgt hier per post of via Mijn CZ bericht over. Hebt u vragen over uw recht op vergoeding? Neem dan contact met ons op via 088 555 77 77 of stuur een e-mail.

Via Mijn CZ heeft u altijd inzicht in de status van uw declaratie, welke declaraties u in het verleden heeft ingediend en de stand van uw eigen risico. U regelt hier eenvoudig al uw verzekeringszaken online. Mijn CZ is gratis en 24 uur per dag beschikbaar. Ontdek Mijn CZ.

Akkoordverklaring aanvragen

Voor sommige behandelingen hebt u vooraf toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. Dit heet een akkoordverklaring. Alleen dan krijgt u een vergoeding voor de behandeling. Meer over akkoordverklaring aanvragen.

  1. We kunnen uw nota binnen 5 werkdagen vergoeden wanneer u kiest om al onze post digitaal te ontvangen.terug naar de tekst

Veelgestelde vragen

Moet ik rekeningen zelf voorschieten?

Nee, dat is niet nodig. In de meeste gevallen stuurt de zorgverlener de rekening rechtstreeks naar ons. Als u toch een rekening thuis ontvangt, dan kunt u deze onbetaald naar ons toesturen. Hiervoor kunt u gebruikmaken van een declaratieformulier. Een persoonlijk declaratieformulier kunt u downloaden en uitprinten via Mijn CZ.

Nog makkelijker is het om uw declaratie helemaal online af te handelen. Scan uw rekeningen in, vul via Mijn CZ het declaratieformulier in en voeg uw ingescande rekeningen toe als bijlage. Stuur nu uw gehele declaratie online naar ons. Als u geen scanner hebt, dan kunt u ook een digitale foto maken van uw rekeningen. Ga naar Mijn CZ en log in met uw relatienummer en wachtwoord, of via DigiD.

Zodra wij uw declaratie hebben ontvangen betalen we binnen 10 werkdagen uw vergoeding uit aan u of uw zorgverlener. Aan wie wij de rekening uitbetalen, vindt u op het bericht van vergoeding. Dit bericht sturen we naar u toe, zodra wij uw declaratie hebben afgehandeld.

Stuurt de zorgverlener de rekening rechtstreeks naar CZ?

Heeft uw zorgverlener een contract met CZ, dan brengt de zorgverlener de behandelingen rechtstreeks bij CZ in rekening. Heeft hij of zij geen contract met CZ dan ontvangt u de rekening. Afhankelijk van uw verzekering komt u wel in aanmerking voor vergoeding van (een deel) van de kosten.

Tot wanneer kan ik mijn rekeningen insturen?

U moet uw originele rekeningen (dus geen kopie!) binnen 36 maanden nadat de behandeling heeft plaatsgevonden, aan ons opsturen. Wij adviseren u om de originele rekening niet te lang te laten liggen en al eerder, namelijk binnen 12 maanden na afloop van het jaar waarin u de behandeling kreeg, aan ons op te sturen.

Bekijk alle veelgestelde vragen