Uw premie in 2017

De premie van de CZ Zorg-op-maatpolis is in 2017 € 112,85 per maand. We hebben 420 miljoen euro van onze reserves ingezet om uw premie minder hard te laten stijgen dan nodig. We lichten onze berekening graag aan u toe.

Uw premie in 2017

Wat u moet weten over de nieuwe premie

  • Onze premie is in 2017 net als de afgelopen jaren ver beneden de kostprijs: per verzekerde verwachten we komend jaar maandelijks € 125,20 aan de zorgverzekering te besteden. Het tekort van € 12,35 passen we bij uit de reserves.
  • CZ streeft naar een zo stabiel mogelijke ontwikkeling van de zorgpremie.

Waarom stijgt de zorgpremie volgend jaar?

Dat de kosten van de basiszorgverzekering blijven stijgen, heeft verschillende oorzaken. Minister Schippers (Volksgezondheid) heeft het basispakket uitgebreid en er zijn nieuwe en duurdere geneesmiddelen beschikbaar gekomen. Ook in de komende jaren zullen de zorgkosten met 3 á 4% per jaar blijven stijgen.

Waarom stijgt de premie van CZ harder dan de VWS-rekenpremie?

De minister is uitgegaan van een grotere inzet van reserves van zorgverzekeraars om de premiestijging te dempen. Zoveel inzetten vindt CZ echter onverstandig. Want een hogere inzet van reserves in 2017 leidt tot een premiestijging van meer dan 20 procent in 2018. Dat willen we niet. In het filmpje onderaan deze pagina, leggen we dit verder uit.

Resultaat op zorginkoop en risicoverevening

Voor komend jaar verwachten we iets minder geld te ontvangen uit het Zorgverzekeringsfonds dan dat we moeten uitgeven, zoals u kunt zien bij 'Resultaat op zorginkoop en risicoverevening'.

Over onze bedrijfskosten

We berekenen een opslag voor onze bedrijfskosten. Deze houden we zo laag mogelijk. De afgelopen jaren zijn onze bedrijfskosten steeds lager dan het gemiddelde van de markt.

Over beleggingsopbrengsten

Met beleggingsopbrengsten wordt het geld bedoeld dat vanuit onze beleggingsresultaten wordt ingezet om de premie te verlagen. CZ zet reserves in om de premie te verlagen, geen beleggingsopbrengsten.

We zetten reserves in om uw premie te verlagen

CZ streeft er altijd naar om uw premie zo stabiel mogelijk te houden. De afgelopen jaren hebben we onze reserves in kunnen zetten om uw premie niet te hard te laten stijgen. Voor de premie van 2017 trekken wij € 420 miljoen uit. Dat is € 148,45 per premiebetalende klant.

Waarom zet CZ niet álle reserves in?

We kunnen niet al onze reserves uitgeven aan lagere premies. Een groot deel van onze reserves zijn verplicht. Maar we willen er zelf ook zorgvuldig mee omgaan. Want onze reserves staan gelijk aan nog geen 4 maanden zorgverlening voor onze klanten. In het filmpje onderaan deze pagina leggen we uit hoe ons premiebeleid werkt.

We berekenen geen winstopslag

Bij CZ hebben wij geen winstoogmerk. Dus een winstopslag berekenen we niet. Ook voor onze reserves berekenen we geen opslag.

Overige opslagen

Via overige opslagen dekken we onder meer de kosten van kortingen voor collectieve verzekeringen en de kosten van wanbetaling.

Elk jaar een lage, stabiele premie

CZ wil geen winst maken. Als we geld overhouden, gaat dat naar zorg of uw premie. Maar niet in één keer. Want we willen uw premie zo stabiel mogelijk houden. Zodat u elk jaar kunt vertrouwen op de beste zorg voor een goede prijs. Bekijk in het filmpje hoe dat werkt.