Uw premie in 2018

De gemiddelde premie van CZ in 2018 is € 115,23 per maand. We hebben € 221 miljoen van onze reserves ingezet om de premie minder hard te laten stijgen dan nodig. We lichten onze berekening graag aan u toe.

Berekening jaarpremie 2018

Wat u moet weten over de nieuwe premie

  • De gemiddelde premie van de basisverzekering ligt in 2018 ruim € 6 per maand onder de kostprijs. We maken dit mogelijk door komend jaar in totaal € 221 miljoen uit de reserves bij te leggen.
  • CZ streeft naar een zo stabiel mogelijke ontwikkeling van de zorgpremie over meerdere jaren.

Resultaat op zorginkoop en risicoverevening

Voor komend jaar verwachten we meer geld te ontvangen uit het Zorgverzekeringsfonds dan dat we moeten uitgeven aan zorg. U kunt dit zien bij 'Resultaat op zorginkoop en risicoverevening'. Het bedrag dat we teveel verwachten te ontvangen, geven we aan u terug in de vorm van een lagere premie.

Onze bedrijfskosten

We berekenen een opslag voor onze bedrijfskosten. Deze houden we zo laag mogelijk. De afgelopen jaren zijn onze bedrijfskosten steeds lager dan het gemiddelde van de markt.

De beleggingsopbrengsten

Met beleggingsopbrengsten wordt het geld bedoeld dat zorgverzekeraars vanuit de beleggingsresultaten inzetten om de premie te verlagen. CZ zet reserves in om de premie te verlagen, geen beleggingsopbrengsten.

We zetten reserves in om uw premie te verlagen

CZ streeft er altijd naar om uw premie zo stabiel mogelijk te houden. De afgelopen jaren hebben we onze reserves in kunnen zetten om uw premie niet te hard te laten stijgen. Voor de premie van 2018 trekken wij € 221 miljoen uit. Dat is € 76,30 per premiebetalende klant.

Waarom zet CZ niet álle reserves in?

We kunnen niet al onze reserves uitgeven aan lagere premies. Een groot deel van onze reserves is verplicht. En we willen er zelf ook zorgvuldig mee omgaan. Want onze reserves staan gelijk aan nog geen 4 maanden zorgverlening voor onze klanten. In het filmpje onderaan deze pagina leggen we uit hoe ons premiebeleid werkt.

We berekenen geen winstopslag

Bij CZ hebben wij geen winstoogmerk. Dus een winstopslag berekenen we niet. Ook voor onze reserves berekenen we geen opslag.

Overige opslagen

De overige opslagen dekken onder meer de kosten van kortingen voor collectieve verzekeringen, de kosten van wanbetaling (‘oninbare premies’) en de korting voor een vrijwillig hoger eigen risico.

Elk jaar een lage, stabiele premie

CZ wil geen winst maken. Als we geld overhouden, gaat dat naar zorg of uw premie. Maar niet in één keer. Want we willen uw premie zo stabiel mogelijk houden. Zodat u elk jaar kunt vertrouwen op de beste zorg voor een goede prijs. Bekijk in het filmpje hoe dat werkt.

Veelgestelde vraag over de rekenpremie

Waarom stijgt de premie in 2018?

De premie van de basisverzekering stijgt omdat de kosten van zorg stijgen. Deze kosten nemen elk jaar toe. De verwachting voor de komende jaren is een zorgkostenstijging van 3 tot 4 % per jaar. Nederland vergrijst en mensen leven langer, er is medisch steeds meer mogelijk en er wordt meer gebruik gemaakt van zorg. Bovendien worden medicijnen duurder.

Waarom stijgt de premie van CZ terwijl sommige andere zorgverzekeraars hun premie verlagen?

De zorgkosten stijgen, de premie dus ook. CZ vindt het belangrijk dat gelijkmatig te laten gebeuren. Wij bieden de premie van de basisverzekering al meerdere jaren onder de kostprijs aan. In 2017 was dat ruim € 12 per maand, in 2018 is het ruim € 6 per maand onder de kostprijs*. We zetten overreserves in om dit te financieren. De overreserves raken op, maar de kosten van de zorg blijven toenemen. En wij streven naar een zo stabiel mogelijke premie. Lees meer over hoe wij uw premie berekenen.

* t.o.v. de gemiddelde premie van de CZ-basisverzekeringen in 2018