Ook met onze goedkopere polis kunt u overal terecht

De Zorgbewustpolis is onze goedkoopste basisverzekering. Bij welke zorgverleners kunt u met deze polis terecht? En krijgt u dan alles vergoed?

Waar kunt u terecht?

U kunt met alle polissen van CZ terecht bij al onze gecontracteerde zorgverleners. Voor kwaliteit en keuzevrijheid maakt het niet uit of u de goedkopere Zorgbewustpolis of de Zorg-op-maatpolis hebt.

Het verschil zit vooral in de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg. Als u naar een zorgverlener gaat die geen contract heeft met CZ, dan krijgt u met een Zorgbewustpolis minder vergoed.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

In de Zorgbewustpolis is de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg 70% van de nota tot maximaal 70% van het gemiddeld afgesproken tarief1. In de Zorg-op-maatpolis is de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg 75% van de nota tot maximaal 75% van het gemiddeld afgesproken tarief.

Bij de Zorgkeuzepolis (onze restitutiepolis) hebt u vrije keuze uit alle zorgverleners en krijgt u 100% van de rekening vergoed tot maximaal het marktconforme tarief. Dit is het tarief dat we redelijk en passend vinden voor een bepaalde behandeling. Rekent uw zorgverlener veel meer dan het marktconform tarief? Dan krijgt u niet het hele bedrag vergoed.

CZ heeft geen budgetpolis

In de media wordt veel gesproken over budgetpolissen. Dit zijn polissen waarvoor u minder premie2 betaalt, maar de zorg slechts bij een beperkt aantal gecontracteerde zorgverleners volledig vergoed krijgt.

CZ heeft geen budgetpolis. Wel hebben we drie verschillende basisverzekeringen. De Zorgbewustpolis is de goedkoopste, maar géén budgetpolis. 

Waarom is de Zorgbewustpolis goedkoper dan de Zorg-op-maatpolis?

Bij de Zorgbewustpolis:

 • Communiceren we alleen online met u over uw polis, declaraties en nota's via Mijn CZ
 • Betaalt u uw premie altijd via automatische incasso
 • Kunt u kiezen tussen het verplichte eigen risico van € 385,- of het hoogste vrijwillige eigen risico van € 885,-.
 • Krijgt u een lagere vergoeding als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat (70% van het gemiddeld afgesproken tarief in plaats van 75% bij de Zorg-op-maatpolis).

Ruim 45.000 zorgverleners hebben een contract

CZ heeft ruim 45.000 zorgverleners gecontracteerd. Hier komen nog iedere dag nieuwe zorgverleners bij.

We hebben een contract met alle ziekenhuizen in Nederland. Maar voor een aantal behandelingen hebben wij geen contract met alle ziekenhuizen, omdat ze niet voldoen aan onze kwaliteitseisen.

Waar let CZ op bij het sluiten van een contract?

We zijn wettelijk verplicht voldoende zorg in te kopen voor onze verzekerden. U kunt altijd rekenen op goede zorg: we volgen bij de inkoop minimaal de landelijke afspraken over goede zorg.

Voor een aantal behandelingen maken we speciale kwaliteitsafspraken met zorgverleners. Dit doen we bijvoorbeeld bij borstkanker, maagoperatie voor gewichtsvermindering, 'etalagebenen', schisis en infectie na een heup- of knieprothese.

Waar vindt u onze gecontracteerde zorgverleners?

We proberen de verschillen in de zorg goed zichtbaar te maken. Zodat u kunt kiezen welke zorg het beste past bij uw situatie.

Wilt u weten naar welk ziekenhuis u het beste kunt gaan? Vind en vergelijk ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra of bel met een van onze zorgadviseurs voor een persoonlijk advies: (013) 594 91 10.

 1. We hebben voor elke behandeling een tarief afgesproken met de zorgverleners waarmee we wél een contract hebben. Als u een bepaalde behandeling nodig hebt, dan mag uw zorgverlener dit afgesproken (gecontracteerde) tarief in rekening brengen. Deze kosten kunnen per zorgverlener verschillen. Een behandeling kan bij de ene zorgverlener dus duurder zijn dan bij een andere.

  Het gemiddeld afgesproken tarief is dan het gemiddelde tarief van alle afgesproken tarieven bij gecontracteerde zorgverleners voor een behandeling.

  terug naar de tekst
 2. De premie is het bedrag dat u betaalt voor uw verzekering. Meestal is premie maandelijks, maar u kunt er ook voor kiezen uw premie per jaar of per kwartaal te betalen. U krijgt dan korting. 

  terug naar de tekst