Ook met onze goedkopere polis kunt u overal terecht

De Zorgbewustpolis is onze goedkoopste basisverzekering. Bij welke zorgverleners kunt u met deze polis terecht? En krijgt u dan alles vergoed?

Waar kunt u terecht?

U kunt met alle polissen1 van CZ terecht bij al onze gecontracteerde zorgverleners2. Voor kwaliteit en keuzevrijheid maakt het niet uit of u de goedkopere Zorgbewustpolis of de Zorg-op-maatpolis hebt.

Het verschil zit vooral in de vergoeding3 van niet-gecontracteerde zorg4. Als u naar een zorgverlener gaat die geen contract heeft met CZ, dan krijgt u met een Zorgbewustpolis minder vergoed.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

In 2017 is in de Zorgbewustpolis de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg 70% (van het gemiddeld afgesproken tarief). Dit was 65% in 2016. In de Zorg-op-maatpolis is de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg 75% (in 2017 en 2016).

CZ heeft geen budgetpolis

In de media wordt veel gesproken over budgetpolissen. Dit zijn polissen waarvoor u minder premie5 betaalt, maar de zorg slechts bij een beperkt aantal gecontracteerde zorgverleners volledig vergoed krijgt.

CZ heeft geen budgetpolis. Wel hebben we drie verschillende basisverzekeringen. De Zorgbewustpolis is de goedkoopste, maar géén budgetpolis. 

Waarom is de Zorgbewustpolis goedkoper dan de Zorg-op-maatpolis?

Bij de Zorgbewustpolis:

 • Communiceren we alleen online met u over uw polis, declaraties en nota’s via Mijn CZ
 • Betaalt u uw premie altijd via automatische incasso.
 • Kunt u kiezen tussen het verplichte eigen risico van 385 euro of het hoogste vrijwillige eigen risico van 885 euro.
 • Krijgt u een lagere vergoeding als u naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat (70% van het gemiddeld afgesproken tarief in plaats van 75% bij de Zorg-op-maatpolis).

Ruim 45.000 zorgverleners hebben een contract

Voor 2017 heeft CZ 45.000 zorgverleners gecontracteerd. Hier komen nog iedere dag nieuwe zorgverleners bij.

We hebben een contract met alle ziekenhuizen in Nederland. Maar voor een aantal behandelingen hebben wij geen contract met alle ziekenhuizen, omdat ze niet voldoen aan onze kwaliteitseisen.

Wat als u toch naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat?

Als u naar een zorgverlener gaat die geen contract met ons heeft dan verschilt de vergoeding per polis.

Bij de Zorgbewustpolis krijgt u 70% vergoed, bij de Zorg-op-maatpolis 75%. Bij de Zorgkeuzepolis (onze restitutiepolis) hebt u vrije keuze uit alle zorgverleners en krijgt u 100% van de rekening vergoed tot een redelijke marktprijs.

We nemen deze marktprijs als uitgangspunt, omdat het onze rol is te sturen op zorgkosten. Zo houden we samen de zorg en daarmee uw premie betaalbaar.

Waar let CZ op bij het sluiten van een contract?

We zijn wettelijk verplicht voldoende zorg in te kopen voor onze verzekerden. U kunt altijd rekenen op goede zorg: we volgen bij de inkoop minimaal de landelijke afspraken over goede zorg.

Voor een aantal behandelingen maken we speciale kwaliteitsafspraken met zorgverleners. Dit doen we bijvoorbeeld bij borstkanker, maagoperatie voor gewichtsvermindering, ‘etalagebenen’, schisis en infectie na een heup- of knieprothese.

Waar vindt u onze gecontracteerde zorgverleners?

We proberen de verschillen in de zorg goed zichtbaar te maken. Zodat u kunt kiezen welke zorg het beste past bij uw situatie.

Wilt u weten naar welk ziekenhuis u het beste kunt gaan? Vind en vergelijk ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra of bel met een van onze zorgadviseurs voor een persoonlijk advies: (013) 594 91 10.

 1. De polis is het bewijs van uw zorgverzekering. U krijgt de polis wanneer u de verzekering hebt afgesloten. Op de polis staat welke verzekering u hebt en wie er zijn meeverzekerd. 
  terug naar de tekst
 2. Een zorgverlener is een persoon of instelling die u zorg levert. Niet-gecontracteerde zorgverleners hebben met ons geen afspraken gemaakt over prijzen en kwaliteit, gecontracteerde zorgverleners wel.terug naar de tekst
 3. Een vergoeding is het bedrag dat u krijgt als u zorgkosten hebt gemaakt. Of u recht hebt op een vergoeding hangt af van de zorgverzekering die u hebt gekozen. 
  terug naar de tekst
 4. Zorg van zorgverleners die geen contract met ons hebben. U schiet de rekening voor en krijgt een vergoeding op basis van het markconforme tarief. 

  terug naar de tekst
 5. De premie is het bedrag dat u betaalt voor uw verzekering. Meestal is premie maandelijks, maar u kunt er ook voor kiezen uw premie per jaar of per kwartaal te betalen. U krijgt dan korting. 

  terug naar de tekst