Van rekenpremie naar úw premie

Elk jaar maakt de regering op Prinsjesdag de rekenpremie voor het nieuwe jaar bekend. Op basis van die rekenpremie berekenen zorgverzekeraars de zorgpremie. Dat werkt zo.

Een zorgverzekering voor iedereen

In Nederland betalen we de kosten van zorg samen. Ongeveer de helft van de zorgkosten wordt betaald via de premie die we allemaal betalen. De andere helft wordt door werkgevers betaald en via overheidsbijdragen.

Rekenpremie voor zorgverzekeraars

De rekenpremie is het vaste bedrag dat zorgverzekeraars volgens de minister aan hun verzekerden moeten vragen om ongeveer de helft van alle zorgkosten in Nederland te dekken. Hoe hoog de rekenpremie moet zijn, berekent de overheid door te kijken naar de hoeveelheid zorg die nodig is en de prijs van die zorg.

Van rekenpremie naar uw premie

De rekenpremie is de basis van de premie die uw zorgverzekeraar aan u vraagt. De premie die u uiteindelijk betaalt, bestaat uit de rekenpremie en een premieopslag. Die premieopslag bepalen zorgverzekeraars zelf op basis van hun organisatiekosten, financiële reserves en de resultaten die ze verwachten. Daarom is de ene zorgverzekering duurder dan de andere.

CZ wil geen winst maken

Goed om te weten: CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij. Winst maken is voor ons géén doel. In onze premieopslag zit dus nooit winstopslag. En we besteden de zorgpremie zo zuinig en efficiënt mogelijk: van elke euro gaat ruim 97 cent naar zorg en minder dan 3 cent naar organisatiekosten.

Ons premiebeleid

CZ streeft er altijd naar om uw premie zo stabiel mogelijk te houden. De afgelopen jaren hebben we onze reserves in kunnen zetten om uw premie niet te hard te laten stijgen. Voor de premie van 2017 hebben wij € 420 miljoen ingezet en voor de beperking van de premiestijging in 2018 trekken wij € 221 miljoen uit. In het filmpje leggen we uit hoe ons premiebeleid werkt.

Veelgestelde vraag over de rekenpremie

Hoe kan dat een zorgverzekering voor iedereen

Zorgverzekeraars storten het totale bedrag van de rekenpremie1 van hun verzekerden in het Zorgverzekeringsfonds. Vanuit dit Zorgverzekeringsfonds krijgen de verzekeraars dan een bedrag om de zorg van hun verzekerden te betalen. Het bedrag dat verzekeraars krijgen, hangt af van hun klanten. Het Zorgverzekeringsfonds houdt bij de verdeling van het zorggeld per verzekeraar rekening met onder meer de leeftijd en algemene gezondheid van hun klanten. Doordat met gezondheidsrisico’s rekening wordt gehouden, kan iedereen in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Of u nu jong, oud, ziek of gezond bent.