Van rekenpremie naar úw premie

Op Prinsjesdag maakt de regering de rekenpremie bekend. Op basis van die rekenpremie berekenen zorgverzekeraars uw premie voor volgend jaar. Dat werkt zo.

Rekenpremie voor zorgverzekeraars

Ieder jaar maakt de regering op Prinsjesdag de rekenpremie bekend. Dat is het vaste bedrag dat zorgverzekeraars volgens de minister aan hun verzekerden moeten vragen om ongeveer de helft van alle zorgkosten in Nederland te dekken. Werkgevers storten gezamenlijk de andere helft.

Een zorgverzekering voor iedereen

Zorgverzekeraars storten het totale bedrag van de rekenpremie van hun verzekerden in het Zorgverzekeringsfonds. Vanuit dit Zorgverzekeringsfonds krijgen de verzekeraars dan een bedrag om de zorg van hun verzekerden te betalen. Het bedrag dat verzekeraars krijgen, hangt af van hun klanten. Het Zorgverzekeringsfonds houdt rekening met:

  • De leeftijd van hun klanten
  • De aard van het inkomen van hun klanten
  • De gezondheid van hun klanten

Zo kan iedereen in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Of u nu jong, oud, ziek of gezond bent.

Wat heeft de rekenpremie te maken met de premie van uw zorgverzekering?

De rekenpremie is de basis van de premie die u uiteindelijk gaat betalen. Een stijging van de rekenpremie nemen zorgverzekeraars dus mee in hun uiteindelijke premie.

De premie die u uiteindelijk betaalt, bestaat uit de rekenpremie en een premieopslag. Die premieopslag bepalen zorgverzekeraars zelf op basis van hun organisatiekosten, financiële reserves en de resultaten die ze verwachten. Daarom is de ene zorgverzekering duurder dan de andere.

CZ wil geen winst maken

Goed om te weten: CZ is een onderlinge waarborgmaatschappij. Winst maken is voor ons geen doel. In onze premieopslag zit dus nooit winstopslag. En we besteden uw premie zo zuinig en efficiënt mogelijk: van elke euro gaat ruim 97 cent naar zorg en minder dan 3 cent naar organisatiekosten.


Lees meer: premieberekening basisverzekering 2017 of wijzigingen zorgverzekering 2017.

Ons premiebeleid

CZ streeft er altijd naar om uw premie zo stabiel mogelijk te houden. De afgelopen jaren hebben we onze reserves in kunnen zetten om uw premie niet te hard te laten stijgen. Voor de premie van 2016 zetten wij € 576 miljoen in en voor de beperking van de premiestijging in 2017 trekken wij € 420 miljoen uit. In het filmpje leggen we uit hoe ons premiebeleid werkt.