Waarom betaalt u ook voor de zorg van anderen?

Via uw premie betaalt u zowel voor uw eigen zorg als voor de zorg van anderen. Hoe werkt dat? En waarom is solidariteit in de zorg zo belangrijk?

We betalen samen de zorgkosten

Vroeg of laat krijgt u met zorg te maken. En of nu jong of oud bent, ziek of gezond: u kunt altijd naar een huisarts of specialist als dat nodig is.

Dat komt omdat we gezamenlijk de kosten van zorg betalen. Want een behandeling is voor één ernstig ziek persoon al snel onbetaalbaar. Maar doordat iedereen in Nederland, ziek of gezond, verplicht een zorgverzekering moet afsluiten, kunnen we die kosten gelukkig wel betalen.

Solidariteit in zorgstelsel

Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. We betalen met elkaar de zorg via de basisverzekering1. Die bevat alle medisch noodzakelijke zorg van huisarts, apotheek en ziekenhuis. Iedere maand betaalt u hiervoor zorgpremie en van al die premies samen betalen we de onderzoeken en behandelingen van al onze klanten die zorg nodig hebben. De basisverzekering is voor iedereen verplicht. Het maakt niet uit of u ziek bent of gezond.

Bij CZ is iedereen welkom

CZ accepteert iedereen voor de basisverzekering én voor de aanvullende verzekering2. Iedereen is bij ons welkom. Alleen voor de uitgebreide Tandartsverzekering3 vragen we om een tandartsverklaring. Want de premie4 zou onbetaalbaar worden als klanten alleen maar een zorgverzekering afsluiten voor het jaar waarin ze hoge kosten verwachten.

Hoe houden we de zorg betaalbaar?

Solidariteit in de zorg is een prachtig principe. Maar de zorgkosten in Nederland stijgen door. Als we niets veranderen, betaalt een modaal gezin in 2040 een derde van zijn inkomen aan zorg. Dan wordt onze zorg onbetaalbaar.

Wat doet CZ om zorg betaalbaar te houden?

  • We belonen huisartsen als ze kleine, eenvoudige chirurgische ingrepen of onderzoeken zelf doen. Vaak kunnen zij een ingreep prima zelf uitvoeren en hoeft u daarvoor niet naar het ziekenhuis. Daarmee wordt de zorg goedkoper. Ook voor u want u betaalt voor de huisarts geen eigen risico.
  • We steunen allerhande initiatieven in de zorg om kwaliteit te verbeteren en kosten te verlagen. In Zuid-Limburg bijvoorbeeld, waar specialisten en huisartsen nauw met elkaar samenwerken. Of in Amsterdam, waar cardiologen hun kennis delen met huisartsen.

Wat kunt ú doen om zorg betaalbaar te houden?

  • Ga met uw zorgvragen zoveel mogelijk naar uw huisarts. Dit is veel goedkoper dan een bezoek aan het ziekenhuis. Bovendien hoeft u minder lang te wachten en betaalt u geen eigen risico.
  • Hebt u spoedeisende zorg nodig in de avond of het weekend, maar geen levensbedreigend medisch probleem? Bel de huisartsenpost (gemiddeld 90 euro per consult). Ga niet meteen naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis (gemiddeld 257 euro per consult).
  • Wilt u snel medisch advies en heeft u geen spoedeisend medisch probleem? Neem contact op met de CZ Gezondheidslijn. Die is 24 uur per dag beschikbaar. Bel 088 555 73 33.

  1. De premie is het bedrag dat u betaalt voor uw verzekering. Meestal is premie maandelijks, maar u kunt er ook voor kiezen uw premie per jaar of per kwartaal te betalen. U krijgt dan korting. 

    terug naar de tekst