Kan ik zelf mijn zorgverlener of leverancier kiezen?

Met een zorgverzekering van CZ kunt u terecht bij 45.000 zorgverleners en leveranciers. CZ heeft afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Zo kunnen we scherp inkopen en uw premie betaalbaar houden. Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier gaat, krijgt u meestal minder vergoed.

Afspraken over kwaliteit en prijzen

Zorg moet goed zijn en betaalbaar blijven. Daarom maakt CZ afspraken met zorgverleners, zoals huisartsen, apothekers en specialisten in ziekenhuizen. Die afspraken gaan over de kwaliteit en snelheid van de zorg, maar ook over tarieven.

Scherp inkopen voor een betaalbare premie

Die afspraken met gecontracteerde zorgverleners maken het mogelijk om zorg scherp in te kopen. Dat voordeel gaat naar u. Want we hebben geen winstoogmerk. Zo houden we uw premie betaalbaar.

Wilt u naar niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier?

U kunt er altijd voor kiezen om naar een zorgverlener of leverancier te gaan met wie we geen afspraken hebben gemaakt. Dat heeft wel gevolgen voor de vergoeding die u krijgt.

Is uw leverancier of zorgverlener wel erkend?

Als u ervoor kiest om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier te gaan, moeten we deze wel hebben erkend. Vaak moet u ook een akkoordverklaring aanvragen.

Twijfelt u over een vergoeding bij een niet-gecontracteerde zorgverlener of leverancier? Bel gerust met onze klantenservice via 088 555 77 77.