Zoek tarieven van ziekenhuizen en behandelcentra

Wat kost uw behandeling eigenlijk? We hebben de tarieven van behandelingen tot € 885,- bij ziekenhuizen en zelfstandig behandelcentra (ZBC’s) verwerkt in een handig tarieventool. Het gaat om behandelingen in 2017 bij gecontracteerde instellingen met wie we afspraken over tarieven hebben gemaakt. De tarieven voor 2018 publiceren we in het voorjaar.

Mist u een ziekenhuis of behandelcentrum?

Er kunnen ziekenhuizen in het tarieventool ontbreken, omdat we nog niet met alle ziekenhuizen prijzen hebben afgesproken voor deze behandelingen. Daarom werken we de tarieven regelmatig bij. 

Hebt u hulp nodig? Bel onze Klantenservice.

Toelichting op de tarieven

  • Tarieven worden vastgesteld door onderhandeling met zorgverleners. Verschillen in prijsstelling kunnen verklaard worden door o.a. het prijsbeleid van de instelling en verschillen in geleverde zorg.
  • De prijzen in de tarieventool worden regelmatig vernieuwd. Nieuw overeengekomen tarieven met ziekenhuizen en ZBC's worden continu aangevuld.
  • Alle gepubliceerde tarieven zijn voor het behandeljaar 2017. De tarieven voor 2018 publiceren we in het voorjaar.
  • CZ behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze tarieventool te wijzigen.
  • De informatie is met zorg samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in de lijst voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden CZ, de genoemde ziekenhuizen en ZBC's geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Wanneer gelden deze tarieven?

De tarieven in deze tool gelden als u een vergoeding krijgt uit de basisverzekering. Krijgt u een vergoeding uit een aanvullende verzekering? Dan gelden de tarieven alleen als u de juiste aanvullende verzekering hebt. In andere gevallen mag het ziekenhuis of ZBC de tarieven zelf vaststellen. Deze 'passantentarieven' kunt u meestal op de website van uw zorgverlener vinden. Die is verplicht u hierover vooraf te informeren. Kijk meteen of u recht hebt op een vergoeding uit uw aanvullende verzekering.

Hebt u nog vragen of wilt u persoonlijk advies?

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Voor een advies passend bij uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact op te nemen met onze Klantenservice. Dit kunt u ook doen als u vragen hebt over de gepubliceerde prijzen.

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur