Wat kost uw behandeling in het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum?

Wat kost een bezoek aan de specialist eigenlijk? En hoeveel betaalt u voor een operatie aan neus- of keelamandelen? Veel mensen weten niet wat de prijs is van een behandeling. CZ geeft u graag meer inzicht.

Weten waar u voor betaalt

De roep om transparantie in de zorg is enorm. Logisch, want u wilt weten waar u voor betaalt. Verschillende partijen willen daarom dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen de tarieven van onder andere ziekenhuisbehandelingen openbaar maken. Zo kunt u de prijzen van verschillende ziekenhuizen van tevoren vergelijken. En kunt u achteraf beter controleren of uw rekening wel klopt.

Welke tarieven kunt u vinden in onze tarieventool?

U vindt er de prijzen van behandelingen die minder kosten dan het hoogste (vrijwillige) eigen risico van € 885,-. Want dat zijn de kosten die u zelf moet betalen. U kunt de tarieven gebruiken om te berekenen welke kosten u gaat krijgen. En om de prijzen tussen ziekenhuizen te vergelijken.

Met de code van het behandeltraject vindt u de kosten

Het is belangrijk dat u precies weet welke behandeling u krijgt. U kunt het beste de declaratiecode van uw behandeltraject opvragen bij het ziekenhuis. Met die code vindt u in de tarieventool de prijs voor de behandeling in het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum van uw keuze. 

Soms is het niet mogelijk om vóór de behandeling al te zeggen welke zorg u precies gaat krijgen, omdat tijdens het eerste consult pas bekeken wordt welke behandeling nodig is. Kunt u uw behandeling niet vinden? Of is iets u niet duidelijk? We beantwoorden uw vragen graag via onze Klantenservice.

Zoek tarieven

De tarieventool

Bekijk de prijzen van behandelingen tot € 885,- van gecontracteerde ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra.

Zoek tarieven

Toelichting op de tarieven

  • Tarieven worden vastgesteld door onderhandeling met zorgverleners. Verschillen in prijsstelling kunnen verklaard worden door o.a. het prijsbeleid van de instelling en verschillen in geleverde zorg.
  • De prijzen in de tarieventool worden regelmatig vernieuwd. Nieuw overeengekomen tarieven met ziekenhuizen en ZBC's worden continu aangevuld.
  • Alle gepubliceerde tarieven zijn voor het behandeljaar 2017. De tarieven voor 2018 publiceren we in het voorjaar.
  • CZ behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze tarieventool te wijzigen.
  • De informatie is met zorg samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in de lijst voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden CZ, de genoemde ziekenhuizen en ZBC's geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

Wanneer gelden deze tarieven?

De tarieven in deze tool gelden als u een vergoeding krijgt uit de basisverzekering. Krijgt u een vergoeding uit een aanvullende verzekering? Dan gelden de tarieven alleen als u de juiste aanvullende verzekering hebt. In andere gevallen mag het ziekenhuis of ZBC de tarieven zelf vaststellen. Deze 'passantentarieven' kunt u meestal op de website van uw zorgverlener vinden. Die is verplicht u hierover vooraf te informeren. Kijk meteen of u recht hebt op een vergoeding uit uw aanvullende verzekering.

Hebt u nog vragen of wilt u persoonlijk advies?

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Voor een advies passend bij uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact op te nemen met onze Klantenservice. Dit kunt u ook doen als u vragen hebt over de gepubliceerde prijzen.

Meest gestelde vragen

Waarom publiceert CZ de prijzen van ziekenhuisbehandelingen?

De roep om transparantie in zorg is enorm. Verschillende partijen waaronder belangenverenigingen en de politiek vragen onder meer zorgverzekeraars om inzicht in de tarieven. En ook wij vinden dat u mag weten wat uw zorg kost. Zodat u overwogen keuzes kunt maken en weet waar u aan toe bent.

Let wel op, deze tarieven zeggen dus niets over de kwaliteit van de ziekenhuizen en de zorg die zij leveren.

U vindt in onze tarieventool de prijzen van 2017 die we op dit moment hebben afgesproken met zorgverleners. Het kan voorkomen dat prijzen van ziekenhuizen nog ontbreken of tussentijds wijzigen. We passen onze prijslijst daarom regelmatig aan. Hebt u nog vragen over de tarieven van 2016? Bel dan onze Klantenservice op 088 555 77 77.

Waarom verschillen de tarieven voor een behandeling soms per ziekenhuis?

Zorgverzekeraars, en dus ook CZ, onderhandelen met de ziekenhuizen over de prijzen per behandeling. Dat kan ervoor zorgen dat de prijzen van de behandelingen niet overal hetzelfde zijn. Daarom is het belangrijk dat u vooraf weet naar welk ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum u wilt gaan.

Wat moet ik doen als ik wil weten wat een behandeling mij gaat kosten?

Het is belangrijk om precies te weten welke behandeling u krijgt. U kunt, zeker voor veelvoorkomende behandelingen, de declaratiecode van het behandeltraject (ook wel bekend onder de naam DBC) opvragen bij het ziekenhuis. Met die code vindt u in deze lijst de kosten voor de behandeling in het ziekenhuis of ZBC van uw keuze.

Soms is nog niet duidelijk welke behandeling u precies krijgt. Dan kunnen de kosten niet vooraf bepaald worden.

Weet u niet om welke behandelcode het gaat? Kunt u uw behandeling niet vinden? Of hebt u andere vragen? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Waarom staan niet alle ziekenhuizen in de tarieventool?

Er kunnen ziekenhuizen in de tarieventool ontbreken. Dat komt bijvoorbeeld doordat niet alle ziekenhuizen de betreffende behandeling uitvoeren of dat het ziekenhuis niet is gecontracteerd voor deze behandeling (dit komt overigens niet vaak voor). Ook kan het zijn dat CZ en het ziekenhuis nog geen tarieven overeengekomen zijn voor deze behandelingen. Daarom worden de tarieven regelmatig bijgewerkt.

Wat kan ik opzoeken in de ziekenhuistarieven zoektool?

U kunt zoeken op:

  • Declaratiecode. Heeft uw ziekenhuis de gehele behandeling al gedeclareerd? Zoek dan de nota en declaratiecode op in Mijn CZ.
  • Zorgproductcode. Is uw behandeling helemaal afgerond, maar nog niet gedeclareerd? Mogelijk weet uw zorgverlener de zorgproductcode van uw behandeling. Vraag deze op en u kunt daarmee de prijs van uw behandeling vinden.
  • Omschrijving. Weet u ongeveer waarvoor u behandeld wordt, of gaat worden? Zoek dan bijvoorbeeld op 'knie'. U krijgt dan alle behandelingen te zien met het woord knie erin.
  • Ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Wilt u meer weten over de prijzen van een specifiek ziekenhuis of ZBC? Typ de naam van deze zorgverlener in en u ziet wat de prijzen zijn voor de behandelingen die er worden uitgevoerd.