Alles voor betere ouderenzorg

In Nederland wonen steeds meer ouderen. Veel van hen wonen zelfstandig. Het is belangrijk dat dit verantwoord en veilig kan. Daar doen we iets aan. Met goede samenwerking en slimme technologie verbetert CZ de zorg voor ouderen in Nederland.

1. Goede ouderenzorg begint bij goede samenwerking

Er zijn steeds meer ouderen. En steeds meer ouderen wonen thuis. Wie hierbij hulp of ondersteuning nodig heeft, kan terecht bij veel verschillende instanties. Van de huisarts tot de gemeente of thuiszorg. Om al die hulp goed op elkaar af te stemmen, zorgen we dat zorgverleners goed samenwerken. Met elkaar én met de gemeente. Dat levert al mooie resultaten op. Bijvoorbeeld in Nijmegen, waar speciale observatiebedden voor ouderen zijn. En in Zeeuws-Vlaanderen, waar een Seniorenkliniek is geopend voor ouderen die even niet thuis kunnen wonen.

3.085.308

65+ in Nederland

Bron:
CBS

92%

75-plussers woont thuis

Bron:
CBS

1 miljoen

ouderen voelen zich eenzaam

Bron:
TNS/NIPO

2. We kijken verder dan gezondheidsproblemen

Veel ouderen zijn eenzaam. Dat kan voor gezondheidsklachten zorgen. De gemeente heeft de belangrijke taak om voldoende activiteiten te organiseren en vrijwilligers in te zetten. In verschillende regio’s bespreken we daarom met gemeenten wat er nodig is en wat er beter kan. Daarnaast zien we voor huisartsen en wijkverpleegkundigen een signalerende functie om eenzaamheid te herkennen en vervolgens de juiste hulp in te schakelen.

3. We onderzoeken handige hulpmiddelen

Zo kijken we nu of ‘slimme technologie’ helpt om het thuis prettiger en veiliger te maken. Bijvoorbeeld met een project in Breda, waarbij sensoren ongewone activiteiten in de woning signaleren, zoals een val. De eerste resultaten laten zien dat ouderen én hun mantelzorgers hierdoor meer rust en veiligheid ervaren.

4. We ontwikkelen producten en diensten voor ouderen en hun mantelzorgers

Veel ouderen krijgen zorg en ondersteuning van een naaste: mantelzorg. Om mantelzorgers een steuntje in de rug te geven, ondersteunen we ze met allerlei handige producten en diensten. Zo helpt een mantelzorgmakelaar met regelwerk, biedt het mantelzorgboek overzicht en geeft een speciale e-mailreeks tips en advies.

5. We wijzen u de weg naar goede zorg

Wij willen dat iedereen kan blijven rekenen op goede zorg en ondersteuning. Daarom helpen we met het vinden en regelen hiervan. Benieuwd waar ouderen terecht kunnen voor hulp, zoals verpleging aan huis, vervoer of andere hulp? De CZ HulpWijzer wijst u de weg.