Zorgprojecten 2015

Maar liefst 15 zorgprojecten en sociale projecten mochten in 2015 rekenen op steun van het CZ Fonds. Van voedselbank tot burenhulp. Dit zijn de projecten die we ondersteunden.

Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Platform VG Brabant

Voor mensen met een verstandelijk beperking kan ziekenhuiszorg behoorlijk ingrijpend zijn. Het Platform VG Brabant helpt deze mensen en hun ouders en betrokkenen met:

  • Een wegwijzer voor ouders van een kind met een verstandelijke beperking
  • Aanbevelingen voor zorgverleners binnen ziekenhuizen en woonzorginstellingen

Kwaliteitssysteem ClaudicatioNet
Stichting ClaudicatioNet

Perifeer arterieel vaatlijden is in de volksmond beter bekend als ‘etalagebenen’. De medische term voor etalagebenen is claudicatio intermittens. Bij deze aandoening voeren de slagaders in de benen te weinig zuurstof aan voor de spieren die gebruikt worden bij het lopen, omdat deze slagaderen vernauwd zijn door slagaderverkalking.

Stichting ClaudicatioNet wil nu naast fysiotherapeuten ook huisartsen laten toetreden tot haar netwerk. Zij kunnen dan de 1e-lijns zorg van deze patiënten doen. De 2e-lijns zorg wordt dan minder belast en de patiënt krijgt sneller de juiste zorg. Dit kan alleen als duidelijk is welke behandeling, waar wordt geboden. ClaudicatioNet wil dit inzicht krijgen met behulp van een geautomatiseerd kwaliteitssysteem dat een aanvulling is op de bestaande systemen.

Zelfhulp doe je samen, Slimmer met Zorg regio Eindhoven
Zorggroep PoZoB

Veel aandoeningen kunnen invloed hebben op het sociale en emotionele leven van patiënten. Bijvoorbeeld bij diabetes, astma/COPD en hart- en longrevalidatie. Er zijn tal van zelfhulpprogramma’s die deze patiënten kunnen ondersteunen en echt meerwaarde bieden. Zowel patiënten als zorgverleners zijn hier nog onvoldoende mee bekend. Zorggroep PoZoB wil inzicht krijgen in de ondersteuningsbehoefte van patiënten en daarmee de barrières voor zelfhulp zoveel mogelijk wegnemen. Daarnaast vergroot de zorggroep de bekendheid van zelfhulp bij zorgverleners zodat zij patiënten kunnen stimuleren om de de stap naar zelfhulp te zetten.

Lees meer over het project ‘Zelfhulp doe je samen’

Voedselbank Tilburg
Lions Regte Heide Tilburg

Lions Regte Heide organiseert jaarlijks een nieuwjaarsconcert en benadert sponsors voor entreekaarten. Met de opbrengst van € 92.000 kon de voedselbank een kleine koelwagen kopen en een verbouwing laten doen voor een overdekte entree bij de Voedselbank.

Burenhulp
Stichting Heitser Burenhulp

De vrijwilligersorganisatie Stichting Heitser Burenhulp wil de leefbaarheid in Heythuysen bevorderen door het verlenen van burenhulp. De dienstverlening moet dicht bij de mensen staan en moet op een eenvoudige en transparante wijze tot stand worden gebracht.

Bekijk de website van Stichting Heitser Burenhulp

Transmurale Zorgbrug voor kwetsbare ouderen
Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

Een ziekenhuisopname leidt bij kwetsbare ouderen vaak tot (verder) functieverlies en zorgafhankelijkheid na ontslag. Om die reden wordt voor deze doelgroep in drie Limburgse plaatsen (Weert, Sittard, Heerlen) een transmurale zorgbrug ingericht. Hiermee zijn eerder in het buitenland en de regio Amsterdam veelbelovende ervaringen opgedaan.

Kernelementen in de aanpak zijn het screenen op kwetsbaarheid bij opname, inzet van een interdisciplinair geriatrisch team tijdens de opname, en actieve betrokkenheid van de 1e lijn (en daarbinnen een casemanager) bij het ontslag en de nazorg in de thuisomgeving van de oudere. In dit project worden de ervaringen met en uitkomsten van deze zorgbrug in de 3 regio's in kaart gebracht.

Lees meer over de zorgbrug voor ouderen

Buddy's voor Bikkels
Stichting Buddy Netwerk

Buddy's voor Bikkels is voor langdurig zieke kinderen en hun gezin. Deze kinderen worden beperkt in hun ontwikkeling. Door hun ziekte kunnen ze niet normaal kind zijn. Een buddy wordt aan een ziek kind gekoppeld. Met een wekelijks bezoek, waarin de buddy iets leuks onderneemt met het kind, aandacht heeft voor het kind en zijn gezin, en naar het kind luistert, biedt de buddy een jaar wat ondersteuning aan de mantelzorgers (meestal de ouders) en het kind krijgt de kans weer kind te zijn.

Lees meer over Buddy’s voor Bikkels

WRAP-cursus
Stichting Klaverblad Zeeland

De WRAP-methode is ontwikkeld door Mary Ellen Copeland en gepubliceerd in 1997. WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan. Ellen Copeland heeft zelf langdurig last gehad van depressies en psychoses. De zorg die ze kreeg schoot tekort en kon haar niet ondersteunen bij haar herstel. Zij is zelf op zoek gegaan naar manieren om zich beter te voelen en onafhankelijk te worden van de zorg. Op basis van haar van eigen kracht, ervaring en interviews met psychiaters heeft zij samen met anderen de WRAP-methode ontwikkeld. Inmiddels wordt het plan door heel veel mensen met allerlei verschillende achtergronden gebruikt.

Hospice Dommelrode
Stichting Hospice Dommelrode

Hospice Dommelrode is een bijna-thuis-huis voor ernstig zieken in de laatste fase van hun leven. Het hospice ligt in het centrum van Sint-Oedenrode en biedt aan haar tijdelijke bewoners een warme en veilige omgeving. In een sfeer die zoveel mogelijk op die van thuis lijkt kunnen de bewoners, samen met hun naasten, op een waardige manier afscheid van het leven nemen.

Lees meer over Hospice Dommelrode

Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel voor kinderen en jongeren
Hersenstichting Nederland

Hersenstichting Nederland richt zicht met deze zorgstandaard op kinderen en jongeren tot 25 jaar met traumatisch hersenletsel. Zo krijgen deze kinderen de aandacht die ze verdienen en de hulp die ze nodig hebben.

Lees meer over het initiatief van de Hersenstichting

Nieuwe Ommetjes
Brabantse Milieufederatie

Ommetjes zijn niet al te lange wandelingen die aan de rand van een dorp beginnen en eindigen en die zoveel mogelijk langs zandpaden en herstelde oude paden door het landschap gaan. De Brabantse Milieufederatie wil dat deze Ommetjes meer gebruikt worden door ouderen, kinderen en sporters. Zo stimuleert de federatie beweging en beleving van de natuur dichtbij huis. Met hulp van CZ fonds zijn er 8 nieuwe Ommetjes gerealiseerd met mooie rust- en ontmoetingsplekken, kleurige en geurige bloemstroken, hoogstamfruitbomen, speelaanleidingen en trimelementen waar dagelijks gebruik van kan worden gemaakt.

Lees meer over de Ommetjes van de Brabantse Milieufederatie

De patiënt als auditor
Stichting Spieren voor Spieren

Met dit project wil Stichting Spieren voor Spieren een audit-instrument ontwikkelen voor het Spierziektecentrum Radboudumc. Het audit-instrument moet vooral ondersteuning bieden aan de verbetering van zorgonderdelen die voor de patiënt belangrijk zijn. Patiënten (Spierziekten Nederland, Stichting Spieren voor Spieren), zorgprofessionals (Radboudumc) en CZ werken samen aan de ontwikkeling van dit audit-instrument.

Lees meer over het project van Spieren voor Spieren

Symposium en jubileumboek 25-jarig bestaan van het Zelfhulp Netwerk
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

Stichting Zelfhulp Netwerk kreeg een bijdrage voor een jubileumboekje ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan.

Lees meer over Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant

Revalidatie-app
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ)

Het ETZ heeft haar goed werkende programma vertaald naar een app. Deze app wordt in een nieuw onderzoek met EZT opnieuw getoetst op effectiviteit. In die onderzoeksaanvraag is geen rekening gehouden met de aanschaf van de app voor dat onderzoek. Met hulp CZ Fonds kon de app voor onderzoek aangeschaft worden.

Lees meer over de app van ETZ

Verrijdbare zwembadlift Bubbelparadijs
Stichting Fondswerving Villa Pardoes

Villa Pardoes biedt een onvergetelijke gratis vakantie voor gezinnen met een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek kind (van 4 tot en met 12 jaar). De Villa beschikt al 14 jaar over 2 whirlpools in een sfeerloze ruimte die intussen behoorlijk gedateerd is. De baden zijn voor mindervalide kinderen bovendien alleen via een hijswerktuig bereikbaar. De toplaag van beide verrijdbare zwemliften is verder dringend aan vervanging toe. Daarom is de whirlpoolruimte omgetoverd tot een Bubbelparadijs met één bad dat gelijkvloers ligt. Ook is de ruimte sfeervoller afgewerkt en ingericht. CZ Fonds ondersteunde Villa Pardoes met verrijdbare zwembadlift.

Kijk hoe mooi het Bubbelparadijs is geworden

Financiële steun voor uw project?

Kijk of uw project in aanmerking komt.

Doe de quickscan