Stap 1: Toets uw project

Komt uw project in aanmerking voor ondersteuning van het CZ Fonds? Doe de QuickScan en beoordeel het zelf.

Wilt u meedingen in de komende beoordelingsronde van maart 2018? Meld uw project dan aan uiterlijk 16 februari 2018. Aanvragen die na die tijd binnenkomen, gaan automatisch naar de volgende ronde.

Doe de CZ Fonds QuickScan

  1. Wordt de aanvraag ingediend door een rechtspersoon, in beginsel zonder winstoogmerk?
  2. Verkeert het project nog in de voorbereidingsfase?
  3. Wordt het project uitgevoerd in Haaglanden, West-Brabant, Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden, Zuidoost-Brabant, Zuid-Limburg, Rijk van Nijmegen of in het buitenland?
  4. Heeft het project een duidelijke doelstelling tot zorgvernieuwing of bevordering van kwaliteit en doelmatigheid van zorg?
  5. Biedt het project aantoonbare meerwaarde voor de patiënt?
  6. Voorziet het project, of is het bereid medewerking te verlenen aan,  een procesevaluatie en effectmeting van het eindresultaat?
  7. Eindigt uw project uiterlijk 31 december 2018?


Het antwoord op alle vragen is JA

Op 1 of meerdere vragen is het antwoord NEE