Uw project komt mogelijk in aanmerking

Uit deze QuickScan blijkt dat uw project mogelijk in aanmerking komt voor een subsidie uit het CZ Fonds. We nodigen u daarom graag uit om uw aanvraag in te sturen. 

Kijk hoe u uw aanvraag in kan dienen.

Wilt u meedingen in de komende beoordelingsronde van november 2018? Meld uw project dan aan uiterlijk 12 oktober 2018. Aanvragen die na die tijd binnenkomen, gaan automatisch naar de volgende ronde.

Afronding bestedingen reserves

CZ en de andere zorgverzekeraars spraken af om in een periode van 20 jaar de reserves van de voormalige vrijwillige ziekenfondsen te besteden. In 1999 zijn we daarmee gestart en dus is 2018 het laatste jaar waarin we de reserves als middelen toekennen. 

Wat betekent dit voor nieuwe projectaanvragen?
Dit betekent dat alle projecten in 2018 moeten worden afgerond. Het project mag dus niet uitlopen. Tenslotte houden we ons aan een plafondbedrag van maximaal 25.000 euro per toegekend project. Uw aanvraag voor financiering (budgetbegroting) mag dan niet hoger zijn dan het toe te kennen plafondbedrag.

CZ verwenzorgprijs en CZ Zorgprijs blijven bestaan
De beide prijzen die het CZ Fonds uitreikt zullen blijven bestaan, ook al wordt de besteding van de reserves dit jaar afgerond.