Uw project komt mogelijk in aanmerking

Uit deze QuickScan blijkt dat uw project mogelijk in aanmerking komt voor een subsidie uit het CZ Fonds. We nodigen u daarom graag uit om uw aanvraag in te sturen. 

Kijk hoe u uw aanvraag in kan dienen.

Wilt u meedingen in de komende beoordelingsronde van maart 2018? Meld uw project dan aan uiterlijk 16 februari 2018. Aanvragen die na die tijd binnenkomen, gaan automatisch naar de volgende ronde.