Vervolg CZ Fonds QuickScan

  1. Wordt de aanvraag ingediend door een fondsenwervende organisatie?
  2. Betreft het een aanvraag voor structurele subsidie vanuit het CZ Fonds?
  3. Wordt het project ook gefinancierd vanuit reguliere geldstromen van Wlz, Wmo, Zvw of soortgelijke wet- of regelgeving?
  4. Is het project ook bij het landelijk fonds of andere zorgverzekeraars ingediend ter (mede) financiering?
  5. Vraagt u financiering voor het dekken van de structurele kosten en/of exploitatiekosten van de organisatie, zoals overhead of het oprichten van een nieuwe organisatie?
  6. Heeft het project betrekking op zuiver wetenschappelijk onderzoek of het uitbrengen van een proefschrift?
  7. Richt het project zich puur op participatie aan het maatschappelijk leven of welzijn van de patiënt?


Het antwoord op alle vragen is NEE

Op 1 of meerdere vragen is het antwoord JA