Doelgerichtere behandeling van borstkanker

Combinatietherapie werkt niet bij iedereen met borstkanker. Het Center for Personalized Cancer Treatment zoekt biomarkers die voorspellen bij wie de therapie wel of niet werkt.

Combinatietherapie bij borstkanker

Sommige vrouwen met een hormoongevoelig borstkanker met uitzaaiingen (metastase) zijn ongevoelig voor een hormonale therapie met een aromataseremmer. Daarom wordt soms everolimus toegevoegd.

Maar deze zogenaamde combinatietherapie werkt niet bij iedereen en kent serieuze bijwerkingen.

Bij wie werkt het, bij wie niet?

Om patiënten doelgericht te kunnen behandelen en ze niet onnodig bloot te stellen aan een vervelende behandeling is nodig dat vooraf bekend is bij wie de therapie zal werken en bij wie niet.

Het Center for Personalized Cancer Treatment onderzoekt de genetische factoren die een rol spelen bij borstkanker. Door nieuwe technologieën is het mogelijk om het DNA van de patiënt te ‘lezen’.

Een individuele aanpak

Hiermee hoopt het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) mutaties in het genetische profiel van de tumor te vinden die een gerichte individuele aanpak mogelijk maken.

De verwachting is dat het onderzoek helpt om biomarkers te identificeren die helpen om de combinatietherapie doelmatiger in te zetten.

Zoeken naar voorspellende waarden

In de metastase (uitzaaiing) wordt met diagnostische testen van tumoreigenschappen gezocht naar voorspellende waarden.

Hierbij wordt de DNA-sequentie van 2.000 genen bepaald die betrokken zijn bij alle bekende oncologische signaalroutes en cellulaire signaleringsactiviteitsmetingen. En die interactie aangaan met de doelgerichte medicijnen.

Onderdeel van bredere studie

Het bronmateriaal komt uit de groep patiënten die onder behandeling is bij de bij het CPCT aangesloten academische ziekenhuizen en de periferie.

De studie maakt onderdeel uit van een bredere studie waarin ook gekeken wordt naar de rol van eiwitten in de ontwikkeling van de ziekte. PamGene (een biomarker-bedrijf dat zich richt op ‘personalized medicine’) leidt dat deel van het onderzoek.

Persoonlijke en doelgerichte behandeling

Het CPCT staat voor een persoonlijke behandeling, afgestemd op de patiënt. Veel huidige therapieën tegen kanker gaan uit van de gemiddelde patiënt.

DNA-analyses kunnen in grote mate voorspellen hoe een kanker zich zal ontwikkelen en welke veranderingen in het DNA zorgen voor tumorgroei.

Met die informatie kan er effectief en efficiënt gezocht worden naar de beste therapie om kanker aan te pakken. Een mooie bijkomstigheid: dat leidt ook tot verlaging van de kosten.

Kankertherapie die werkt. Daar doen we het voor.

Met dank aan dr. John Martens van het Center for Personalized Cancer Treatment.

"Hier doen we het voor"

Dit initiatief in de zorg heeft financiële steun gekregen van het CZ Fonds. Lees en bekijk meer verhalen van patiënten en van projecten die worden ondersteund door het CZ Fonds.

Lees de verhalen

Naar boven