Stap 1: Toets uw project

Komt uw project in aanmerking voor ondersteuning van het CZ Fonds? Doe de QuickScan en beoordeel het zelf.

De laatste beoordelingsronde is in november 2018. De inschrijving is reeds gesloten. U kunt nu niet meer aanmelden.

Doe de CZ Fonds QuickScan

  1. Wordt de aanvraag ingediend door een rechtspersoon, in beginsel zonder winstoogmerk?

  2. Verkeert het project nog in de voorbereidingsfase?

  3. Wordt het project uitgevoerd in Haaglanden, West-Brabant, Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden, Zuidoost-Brabant, Zuid-Limburg of Rijk van Nijmegen?

  4. Heeft het project een duidelijke doelstelling tot zorgvernieuwing of bevordering van kwaliteit en doelmatigheid van zorg?

  5. Biedt het project aantoonbare meerwaarde voor de patiënt?

  6. Voorziet het project, of is het bereid medewerking te verlenen aan, een procesevaluatie en effectmeting van het eindresultaat?

  7. Eindigt uw project uiterlijk 31 december 2018 en wilt u een subsidie van maximaal € 25.000 aanvragen?

Afronding bestedingen reserves

CZ en de andere zorgverzekeraars spraken af om in een periode van 20 jaar de reserves van de voormalige vrijwillige ziekenfondsen te besteden. In 1999 zijn we daarmee gestart en dus is 2018 het laatste jaar waarin we de reserves als middelen toekennen.

Wat betekent dit voor nieuwe projectaanvragen?

Dit betekent dat alle projecten in 2018 moeten worden afgerond. Het project mag dus niet uitlopen. Tenslotte houden we ons aan een plafondbedrag per toegekend project. Uw aanvraag voor financiering (budgetbegroting) mag dan niet hoger zijn dan het toe te kennen plafondbedrag.

CZ Verwenzorgprijs en CZ Zorgprijs blijven bestaan

De beide prijzen die het CZ Fonds uitreikt zullen blijven bestaan, ook al wordt de besteding van de reserves dit jaar afgerond.

Contact met het CZ Fonds

Hebt u een vraag voor het CZ Fonds? Bijvoorbeeld over een ingediend project? Neem gerust contact met ons op. U krijgt binnen 5 werkdagen reactie van ons.