Uw project komt mogelijk in aanmerking

U hebt de Quickscan doorlopen. Mogelijk komt uw project in aanmerking voor ondersteuning door het CZ Fonds.

Uit deze QuickScan blijkt dat uw project mogelijk in aanmerking komt voor een subsidie uit het CZ Fonds.

De laatste beoordelingsronde is in november 2018. De inschrijving is reeds gesloten. U kunt nu niet meer aanmelden.

Afronding bestedingen reserves

CZ en de andere zorgverzekeraars spraken af om in een periode van 20 jaar de reserves van de voormalige vrijwillige ziekenfondsen te besteden. In 1999 zijn we daarmee gestart en dus is 2018 het laatste jaar waarin we de reserves als middelen toekennen.

Wat betekent dit voor nieuwe projectaanvragen?

Dit betekent dat alle projecten in 2018 moeten worden afgerond. Het project mag dus niet uitlopen. Tenslotte houden we ons aan een plafondbedrag per toegekend project. Uw aanvraag voor financiering (budgetbegroting) mag dan niet hoger zijn dan het toe te kennen plafondbedrag.

CZ Verwenzorgprijs en CZ Zorgprijs blijven bestaan

De beide prijzen die het CZ Fonds uitreikt zullen blijven bestaan, ook al wordt de besteding van de reserves dit jaar afgerond.

Contact met het CZ Fonds

Hebt u een vraag voor het CZ Fonds? Bijvoorbeeld over een ingediend project? Neem gerust contact met ons op. U krijgt binnen 5 werkdagen reactie van ons.