Waarom we goede wondzorg zo belangrijk vinden

In Nederland zijn er jaarlijks zo’n 350.000 mensen bij wie een wond lastig of zelfs niet geneest. Onnodig veel patiënten, vindt CZ. Daarom zijn we een aantal pilots gestart om te kijken hoe we de Nederlandse wondzorg kunnen verbeteren. Voor zowel patiënt, zorgverlener als premiebetaler.

Een wondje dat maar niet weggaat

Het oplopen van een wondje na het stoten of na een operatie lijkt vaak zo onschuldig. Maar wat als de wond na een maand nog niet hersteld is? Of een jaar later nog steeds niet?

In Nederland zijn er jaarlijks naar schatting zo’n 350.000 mensen die langer dan een jaar een wond hebben die niet goed of helemaal niet geneest. Als een wond niet binnen drie tot vier weken geneest, is er vaak meer aan de hand. Bijvoorbeeld diabetes, problemen met de doorbloeding of andere onderliggende aandoeningen. Een verpleegkundige behandelt die wond vaak dagelijks en soms zelfs meerdere keren per dag.

Wondzorg in Nederland is onnodig inefficiënt

Bij CZ vinden we dat onze klanten mogen verwachten dat hun wonden zo snel mogelijk sluiten. En dat kán ook. Want de meeste wonden kunnen met gespecialiseerde zorg sneller worden gedicht. Waarom hebben dan toch zoveel mensen te lang een open wond?

We zien in veel gevallen dat zorgverleners de specifieke kennis over wondzorg missen. En dat er te weinig onderlinge samenwerking is tussen zorgverleners voor een juiste afstemming van de wondzorg. Daardoor is de behandeling vaak versnipperd en inefficiënt.


Verpleegster verzorgt wond

Dit willen we bereiken

We gaan de wondzorg in Nederland ingrijpend verbeteren. Voor zowel patiënten, zorgverleners als premiebetalers (want zij betalen de kosten van inefficiënte wondzorg via hun premie).

  • We verbeteren voor de patiënt de kwaliteit van wondzorg en hun kwaliteit van leven doordat onnodige complicaties en/ of zelfs amputaties worden voorkomen.
  • We vergroten voor de zorgverlener de kennis van wondzorg. Dit doen we onder meer door betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de WoundMonitor® Light, welke door BBeterzorg/ Mitralis Expertise Centrum Wondzorg is ontworpen. Dit is een digitaal registratieprogramma waarmee zorgverleners snel kunnen vaststellen of er sprake is van een complexe wond en of er specialistische expertise moet worden ingeschakeld.
  • Door het verzamelen van alle gegevens wordt er zicht verkregen de beste behandelingsvorm zodat behandelprotocollen verder kunnen worden verbeterd

Samenwerking in verschillende pilotprojecten

Om onze doelen te bereiken, verwijderen we muren, bouwen we bruggen en werken we intensief samen met (wond)zorgprofessionals. We starten met verschillende regionale zorgaanbieders een aantal pilots, onder meer in Zeeland, Limburg, Brabant en regio Drechtsteden. De resultaten en ervaringen van deze pilotprojecten zijn naar verwachting medio 2017 bekend en delen we dan graag met u.

Meer lezen?

Lees hier het interview met Bestuursvoorzitter Wim van der Meeren “Kwaliteitsimpuls wondzorg goed voor 300 miljoen” of het interview met Saskia Rolloos, verpleegkundig specialist en wondzorgdeskundige bij Wondzorg Zeeland.