Onze afspraken over diëtiek (dieetadvies)

Steeds meer mensen bezoeken een diëtist. Wij besteden daarom veel aandacht aan de kwaliteit en organisatie van deze zorg.

Wanneer naar de diëtist?

U kunt naar een diëtist gaan om overgewicht aan te pakken. Maar ook voor voedingsadvies bij aandoeningen als diabetes of COPD.

Wat heeft CZ voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

U kunt binnen vijf dagen terecht bij uw diëtist. 

Wat doen wij nog meer?

  • Wij willen dat u de beste zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij niet met alle diëtisten een contract. U krijgt de hoogste vergoeding wanneer u naar een zorgverlener gaat die een contract met ons heeft. Krijgt u zorg van een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk (een deel van) de kosten zelf.
  • Uw diëtist moet voldoen aan kwaliteitseisen. En volgt bij- en nascholing om dit zo te houden. Zo krijgt u de beste zorg. 
  • We stimuleren individuele behandelplannen. Hierin staat wat de diëtist voor u kan betekenen. Maar ook wat u zélf kunt doen om beter om te gaan met uw aandoening.
  • We willen dat de praktijk van de diëtist voldoende opengesteld en goed toegankelijk is. Zodat u ernaartoe kunt als dat nodig is.

Inzicht in praktijkvoering

Het is onze taak om naast kwaliteit zorg ook te letten op de kosten. Zo houden we de zorgkosten en dus uw premie betaalbaar. Wij geven praktijken met behulp van spiegelinformatie en de behandelindex inzicht in het gemiddeld aantal behandelingen dat ze uitvoeren ten opzichte van hun collega’s.

Goed om te weten

  • Hebt u een verwijzing van de huisarts? Dan geeft de Basisverzekering recht op vergoeding tot maximaal 3 uur per jaar. 
  • Geen verwijzing van de huisarts? Dan vergoeden wij het bezoek aan de diëtist niet vanuit de basisverzekering. Zo maken wij onderscheid tussen zorg en ondersteuning. En houden wij de zorgkosten en uw premie betaalbaar.

* Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Deze afspraak is volgens de Treeknormen.

Meer weten?

Met welke diëtisten hebben we een contract? 
Diëtetiek - vergoedingen

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor persoonlijk advies, het regelen van zorg en het vergelijken van zorgverleners.

Zorgteam