Onze afspraken over ergotherapie en logopedie

In de afgelopen tien jaar is zowel het aantal patiënten, het aantal behandelingen én het aantal ergotherapeuten en logopedisten toegenomen. CZ heeft daarom extra aandacht voor de organisatie en kwaliteit ervan. Zo zorgen we samen voor het beheersbaar houden van de zorgkosten zodat u naar de therapeut of logopedist kunt blijven gaan als dat nodig is.

Wat heeft CZ voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

U kunt binnen vijf werkdagen terecht bij uw therapeut. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De therapeut kan u hierover informeren.

* Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Deze afspraak is volgens de Treeknormen.

Wat doen wij nog meer?

  • Wij stimuleren het gebruik van een individueel behandelplan. Hierin staat wat de zorgverlener voor u in uw situatie kan betekenen. Maar ook wat u zélf kunt doen om beter om te gaan met uw aandoening.
  • U verdient de beste zorg van kwaliteitsvolle zorgverleners. En u wilt natuurlijk zo snel mogelijk vooruitgang boeken of herstellen. Waar het mogelijk is, maken wij afspraken met gespecialiseerde zorgverleners. Dat geeft een beter resultaat. Ook is het vaak goedkoper. Zo blijven de zorgkosten en uw zorgpremie betaalbaar.
  • CZ stimuleert dat de praktijk voldoende opengesteld is en goed toegankelijk is zodat u er goed terecht kunt.
  • CZ eist dat de therapeut kwaliteitsgeregistreerd is. Dat betekent dat de zorgverlener aantoonbaar aan eisen met betrekking tot kwaliteit voldoet en hier ook voldoende bij- en nascholing voor volgt.

Inzicht in praktijkvoering

Het is onze taak om naast kwaliteit van ergotherapie en logopedie ook te letten op de kosten. Zo houden we de zorgkosten en dus uw premie betaalbaar. Wij geven praktijken met behulp van spiegelinformatie en de behandelindex inzicht in het gemiddeld aantal behandelingen dat ze uitvoeren ten opzichte van hun collega’s.

Goed om te weten

  • Wij willen dat u de beste zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij met de meeste zorgverleners een contract. U krijgt de hoogste vergoeding wanneer u naar een zorgverlener gaat die een contract met ons heeft. Krijgt u zorg van een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk (een deel van) de kosten zelf. Dit is afhankelijk van uw polis.
  • Voor de ziekte van Parkinson sluiten wij alleen contracten met gespecialiseerde therapeuten.
  • Geen verwijzing van uw huisarts? Dan kunnen wij het bezoek aan de logopedist en de ergotherapeut helaas niet vergoeden. Zo maken wij onderscheid tussen zorg en ondersteuning. En houden wij de zorgkosten en uw premie betaalbaar.

Meer weten

Met welke ergotherapeuten en logopedisten hebben wij een contract?
Vergoedingen ergotherapie

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor persoonlijk advies, het regelen van zorg en het vergelijken van zorgverleners.

Zorgteam