Onze afspraken over fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck

Steeds meer mensen gaan naar de fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Wij besteden daarom veel aandacht aan de kwaliteit en organisatie van deze zorg.

Goede en efficiënte zorg

Wij vinden het belangrijk dat u de best mogelijke zorg krijgt. Bijvoorbeeld van een gespecialiseerde therapeut. Ook willen we dat behandelingen efficiënt worden ingezet.

Wat heeft CZ voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

U kunt binnen 4 dagen terecht bij uw therapeut. Spoed? Dan kunt u natuurlijk eerder terecht. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk juist niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De therapeut kan u hierover informeren.

* Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Waar nodig voegt CZ hier eigen normen aan toe. Voor fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck hebben wij kortere wachttijden afgesproken dan de Treeknormen. De Treeknorm is vijf dagen.
 

Wat doen wij nog meer?

  • Wij stimuleren het gebruik van een individueel behandelplan. Hierin staat wat de therapeut voor u kan betekenen. Maar ook wat u zélf kunt doen om beter om te gaan met uw aandoening.
  • U verdient de beste zorg van ervaren zorgverleners. En u wilt natuurlijk zo snel mogelijk herstellen. Waar het mogelijk is, maken wij afspraken met gespecialiseerde zorgverleners. Dat geeft een beter resultaat. Ook is het vaak goedkoper. Zo blijven de zorgkosten en uw zorgpremie betaalbaar.

Inzicht in praktijkvoering

Het is onze taak om naast kwaliteit van fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck ook te letten op de kosten. Zo houden we de zorgkosten en dus uw premie betaalbaar. Wij geven praktijken met behulp van spiegelinformatie en de behandelindex inzicht in het gemiddeld aantal behandelingen dat ze uitvoeren ten opzichte van hun collega’s.

Goed om te weten

  • Wij willen dat u de beste zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij niet met alle therapeuten een contract. U krijgt de hoogste vergoeding wanneer u naar een zorgverlener gaat die een contract met ons heeft.  
  • Krijgt u zorg van een niet-gecontracteerde therapeut? Dan betaalt u mogelijk (een deel van) de kosten zelf. Dit is afhankelijk van uw polis. 
  • Soms sluiten wij alleen contracten met gespecialiseerde fysio- of oefentherapeuten Omdat zij u de beste zorg bieden. Dit is het geval bij gesuperviseerde looptraining bij etalagebenen, ziekte van Parkinson, bekkenbodemklachten en oedeem 

Meer weten?

Bekijk de vergoeding voor fysiotherapie
Heeft uw zorgverlener een contract?

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Stel uw vraag via WhatsApp

06 13 65 19 50
Binnen 2 uur antwoord.
We appen op ma t/m vrij tussen 8:30 uur en 17:30 uur.