De beste fysiotherapie bij etalagebenen (PAV)

Als u etalagebenen hebt, ook wel Perifeer Arterieel Vaatlijden of Claudicatio intermittens genoemd, dan hebt u last van vernauwde bloedvaten in de benen. Hierdoor ontstaat pijn bij het lopen. Fysiotherapie helpt om het lopen op een goede manier te trainen. Veel lopen vermindert klachten en gaat aderverkalking tegen. Een speciaal opgeleide fysiotherapeut weet precies met welke klachten u te maken hebt en kan u begeleiden bij de looptherapie (Gesuperviseerde Loop Therapie: GLT). Met begeleide (gesuperviseerde) looptherapie behaalt u drie keer zo snel resultaat als met therapie zonder begeleiding van een speciaal hiertoe opgeleide fysiotherapeut.

CZ sluit voor de behandeling van etalagebenen alleen contracten met fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij ClaudicatioNet. ClaudicatioNet is een landelijk netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten voor de behandeling van etalagebenen. U kunt daardoor rekenen op de beste zorg.
 

CZ kwaliteitseisen voor fysiotherapie

De fysiotherapeuten van ClaudicatioNet voldoen aan de belangrijkste kwaliteitseisen van CZ:
  • Speciaal opgeleid voor het begeleiden van looptherapie (gesuperviseerde looptherapie);
  • Nauwe samenwerking met huisarts, patiënt en vaatchirurg;
  • Samenwerking en kennisuitwisseling tussen de aangesloten fysiotherapeuten;
  • Altijd een geschikte fysiotherapeut bij u in de buurt.

Zoek de beste zorgverleners bij u in de buurt

Waar vindt u de zorgverleners die een contract hebben met CZ? Zoek op aandoening, behandeling of specialisme. En vergelijk zorgverleners op kwaliteit, wachttijd en reisafstand. We helpen u de juiste keuze te maken. Zoek een zorgverlener

Wat krijgt u vergoed?

  • U krijgt de hoogste vergoeding als u kiest voor de beste zorg via onze gecontracteerde en gespecialiseerde fysiotherapeuten. U krijgt uw behandeltraject vergoed volgens de voorwaarden van uw polis. 
  • Vanaf 2017 is er een verschil in vergoedingen tussen fysiotherapie bij etalagebenen vanuit de basisverzekering stadium 2 (last van etalagebenen) en stadium 3 (last van etalagebenen, maar ook in rust pijn in de benen en/of voeten).

Vergoeding etalagebenen stadium 2

Hebt u etalagebenen stadium 2? Dan worden 37 behandelingen fysiotherapie (Gesuperviseerde Loop Therapie, GLT) per 12 maanden vergoed uit de basisverzekering.

Vergoeding etalagebenen stadium 3

Hebt u last van etalagebenen, maar ook in rust pijn in de benen en/of voeten (stadium 3)? Dan kunt u de eerste 20 behandelingen of een deel daarvan vergoed krijgen uit een aanvullende verzekering als deze fysiotherapie dekt. Vanaf de 21e behandeling wordt deze zorg uit de basisverzekering vergoed.
Bij de behandeling van etalagebenen stadium 3 dient uw fysiotherapeut vooraf een akkoordverklaring aan te vragen bij CZ. 

De reden waarom de vergoeding voor etalagebenen stadium 3 anders is dan bij etalagebenen in stadium 2, is dat Gesuperviseerde Loop Therapie in dit stadium meestal niet voldoende effectief is. In dit stadium vindt vaak een operatie (dotteren) plaats om uw klachten te verminderen.

Vergoeding uit basisverzekering verbruikt?

Wanneer uw vergoeding uit de basisverzekering verbruikt is, dan kan deze behandeling verder vergoed worden uit uw aanvullende verzekering. Had u in 2016 een aanvullende verzekering toen u onder behandeling was van een fysiotherapeut en hebt u in 2017 geen aanvullende verzekering (meer) maar bent u nog wel onder behandeling? Dan krijgt u dus ook geen vergoeding meer uit uw aanvullende verzekering en stopt de vergoeding wanneer deze uit de basisverzekering verbruikt is.

Hoogte vergoeding

Uw fysiotherapeut dient wel een contract te hebben met CZ en aangesloten te zijn bij ClaudicatioNet. Dat geldt zowel voor behandelingen uit de basisverzekering als uit de aanvullende verzekering.
Is dat niet het geval? Dan heeft dat mogelijk gevolgen voor uw vergoeding en betaalt u een deel van de kosten zelf.
  • Uit de aanvullende verzekering krijgt u een vergoeding van 75% van het bedrag dat wij met gecontracteerde fysiotherapeuten hebben afgesproken. De rest betaalt u zelf. 
  • Bij de basisverzekering hangt het af van de polis die u hebt. Bij de Zorgbewustpolis krijgt u een vergoeding van 70% van het bedrag dat we hebben afgesproken met gecontracteerde zorgverleners. Bij de Zorg-op-maatpolis is dat 75%.

Overstappen naar een andere fysiotherapeut?

Bent u onder behandeling bij een fysiotherapeut waarmee wij voor de behandeling van etalagebenen geen contract meer hebben in 2017, en wilt u overstappen? Dit kan en mag altijd. Als u hierbij hulp of advies van ons nodig hebt, neem dan gerust contact op met een van onze zorgadviseurs.


Bekijk de vergoeding voor fysiotherapie
Heeft mijn fysiotherapeut een contract met CZ?
Onze afspraken met fysiotherapeuten

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met uw persoonlijke situatie te maken hebben.

CZ Zorgteam