Onze afspraken over huisartsenzorg

U kiest zelf uw huisarts. Wij maken afspraken over de kwaliteit en prijs. Dit doen we met huisartsen, huisartsenposten en zorggroepen.

De nieuwe rol van de huisarts

Uw huisarts werkt steeds intensiever samen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld met fysiotherapeuten, diëtisten, wijkverpleegkundigen, ziekenhuizen en gemeenten. Uw zelfstandigheid staat centraal. Wat kunt u wél? En wat u kunt leren of organiseren om zo goed mogelijk met uw aandoening om te gaan?

Spoedzorg buiten kantooruren

Soms hebt u een acute zorgvraag in de avond, nacht of weekenduren. Uw huisarts kan op verschillende manieren regelen waar u dan met uw acute zorgvraag terecht kunt.
 1. uw huisarts regelt zelf de acute zorg in uw regio.
 2. uw huisarts regelt in een waarneemgroep van huisartsen de acute zorg in uw regio. 
 3. uw huisarts is aangesloten bij een huisartsenpost in uw regio.
 4. uw huisarts neemt deel aan een waarneemgroep in uw regio.

De meeste huisartsen zijn inmiddels aangesloten bij een huisartsenpost. CZ sluit een contract met deze huisartsenpost om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid te borgen.

Wat heeft CZ voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

 • De maximale wachttijd is 3 werkdagen. In 80% van de gevallen kunt u zelfs binnen 2 dagen terecht bij uw huisarts.
 • Belt u tijdens kantooruren? Binnen 2 minuten hebt u iemand aan de lijn. Dit kan ook met een keuzemenu zijn, waarbij u bijvoorbeeld uw herhaalrecept inspreekt.
 • Spoed? Dan hebt u binnen 30 seconden telefonisch contact met uw huisartsenpraktijk of huisartsenpost.
 • Als er sprake is van spoedsituatie moet u binnen 30 minuten geholpen worden door een hulpverlener.

Wat doen wij nog meer?

 • Wij willen dat u de zorg krijgt die u nodig hebt. Het liefst in een vertrouwde omgeving, dicht bij huis. U kunt daarom voor steeds meer ingrepen en onderzoeken bij uw huisarts terecht. Denk aan kleine chirurgische ingrepen, cardiologische onderzoeken, longfunctiemetingen of het inbrengen van een spiraaltje of implanonstaafje. De huisarts verwijst u als het nodig is naar het ziekenhuis. 
 • Huisartsenzorg is goedkoper dan ziekenhuiszorg. Ook betaalt u geen eigen risico. Dit is dus voordeliger voor u, maar uiteindelijk voor ons allemaal. We betalen de zorg tenslotte samen.

Goed om te weten

 • CZ let bij de inkoop van huisartsenzorg op kwaliteit, prijs en ervaringen van patiënten. CZ maakt over hierover afspraken met huisartsen, huisartsenposten en zorggroepen en ondersteunt huisartsen bij het verbeteren van zorg.
 • Wij streven ernaar om afspraken te maken met alle gevestigde en geregistreerde huisartsen.
 • U mag zelf uw huisarts kiezen. Alle huisartsenzorg wordt 100% vergoed wanneer u naar een huisarts gaat die een contract met ons heeft. Krijgt u zorg van een niet-gecontracteerde huisarts? Dan vergoeden wij aan de huisarts in ieder geval het inschrijftarief en de consulten. 
 • U kunt niet zelf kiezen naar welke huisartsenpost u belt. U dient contact op te nemen met de huisartsenpost waar uw eigen huisarts bij is aangesloten. Uw huisarts (of het antwoordapparaat van uit huisartspraktijk) vertelt u welke dit is.
 • Het is erg belangrijk dat u de juiste zorg op het juiste moment krijgt. Neem daarom bij acute zorgvragen altijd telefonisch contact op. Zo kan direct de juiste zorg worden ingezet.

*Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Deze afspraken zijn volgens de Treeknormen.

Meer weten?

Met welke huisartsen hebben we een contract?
Huisartsbezoek - Vergoedingen

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor persoonlijk advies, het regelen van zorg en het vergelijken van zorgverleners.

Zorgteam