Beste zorg bij schisis

U wilt de beste behandelingen voor uw kind met schisis. Daarom sluiten we voor schisiszorg alleen een contract af met gespecialiseerde ziekenhuizen.

Schisis is een vrij zeldzame aandoening. Het succes van de behandeling van uw kind is afhankelijk van ervaring en een goed gespecialiseerd behandelteam. Daarom sluiten wij alleen een contract met ziekenhuizen die goed zijn in de totaalbehandeling én goede behandelvoorzieningen hebben. Door te sturen op kwaliteit, verbetert de zorg en houden we de zorg voor u betaalbaar.

Wat is schisis?

Schisis is een aangeboren afwijking en betekent letterlijk 'spleet'. Het kan gaan om een lipspleet -in de volksmond hazenlip-, een kaakspleet en/of gehemeltespleet. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 350 kinderen geboren met schisis. Het totale behandeltraject duurt achttien tot twintig jaar.

Samenwerking met oudervereniging BOSK

Wij werken samen met de oudervereniging BOSK om de zorg voor schisispatiënten te verbeteren. Zij zijn ook betrokken bij het bepalen van de kwaliteitseisen. Ook in de toekomst blijven wij samenwerken met de oudervereniging om de zorg verder te verbeteren.

Kwaliteitseisen voor de behandeling van schisis

U moet kunnen vertrouwen op de beste zorg. Daarom sluiten wij alleen contracten met ziekenhuizen die voldoen aan onze kwaliteitseisen. Deze kwaliteitseisen zijn mede bepaald met behulp van literatuuronderzoek, gesprekken met NVSCA, NVPC, de BOSK en medisch specialisten.

De volgende kwaliteitseisen en volume-eisen zijn gebruikt om de ziekenhuizen te toetsen: 

  • Het ziekenhuis voert minimaal 25 schisisoperaties per jaar uit. Dit aantal is nodig voor het opbouwen van voldoende ervaring, zo blijkt uit onderzoek. In een ziekenhuis met veel ervaring zijn de behandelingen vaak beter. De arts heeft meer kennis en vaardigheid in de uitvoering. Hierdoor zijn er minder vaak nabehandelingen of extra bezoeken aan het ziekenhuis nodig. 
  • Minimaal twee plastisch chirurgen en twee kaakchirurgen in een ziekenhuis houden zich bezig met schisisoperaties. Zo zijn er altijd een plastisch chirurg en een kaakchirurg beschikbaar en kunnen zij het behandelplan met elkaar afstemmen. 
  • Het ziekenhuis heeft een multidisciplinair schisisteam. Meerdere deskundigen werken samen tijdens de behandeling. Zo maakt het ziekenhuis optimaal gebruik van de aanwezige deskundigheid. In een multidisciplinair overleg worden de behandelplannen van de patiënten besproken. In het behandelteam zitten: een plastisch chirurg, orthodontist, kaakchirurg, KNO-arts, kinderarts, logopedist, klinisch geneticus en maatschappelijk werker of psycholoog. Het schisisteam houdt minstens één keer per 2 weken spreekuur. 
  • Het schisisteam houdt alle behandelresultaten goed bij. Zo kunnen wij de werkwijze en kwaliteit van zorg van verschillende schisisteams vergelijken en de zorg continu verbeteren.  
  • Pasgeboren baby’s moeten na aanmelding binnen 2 weken gezien zijn op het spreekuur van het schisisteam. Dit is vastgesteld door de betrokken specialisten in Nederland.

Beste zorg in 2017

  • Bent u of is uw kind vanaf 2015 gestart met een behandeling in een ziekenhuis waarmee we geen contract (meer) hebben? Dan kan het zijn dat u minder vergoed krijgt. Hoeveel minder is afhankelijk van het verzekeringspakket dat u gekozen hebt. Neem hiervoor contact op met het CZ Zorgteam.  
  • Bent u of is uw kind in 2014 of eerder gestart met een behandeling in een ziekenhuis waarmee wij geen contract meer hebben? Dan krijgt u of uw kind het hele behandeltraject vergoed volgens de polisvoorwaarden van uw verzekeringspakket.

Wilt u weten welke zorgverleners aan de kwaliteitseisen van CZ voldoen voor de behandeling van schisis? Bekijk voor meer informatie de beoordelingen van schisiszorg in 2017 of lees waarom we sommige zorg selectief inkopen.

Gebruik de Zorgvinder om een zorgverlener bij u in de buurt te vinden.

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met uw persoonlijke situatie te maken hebben.

CZ Zorgteam