Onze afspraken over wijkverpleging

Hebt u wijkverpleging nodig? Bijvoorbeeld voor wondzorg of hulp bij het wassen? Dan vergoeden wij dat vanuit de basisverzekering.

Wijkverpleging 

Wij kopen wijkverpleging in voor onze eigen verzekerden. We vinden het belangrijk dat u goede zorg krijgt, het liefst in een vertrouwde omgeving dicht bij uw huis. En dat u snel en eenvoudig toegang hebt tot deze zorg. Daarom maken wij afspraken met zorgverleners over bijvoorbeeld scholing van wijkverpleegkundigen, dat u zorg krijgt van een beperkt aantal vertrouwde gezichten en er voldoende capaciteit is. Wijkverpleegkundigen werken nauw samen met andere professionals zoals huisartsen of praktijkondersteuners bij de huisarts. Maar ook met mensen van de gemeente en de sociale wijkteams.

Wat heeft CZ voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid? 

 • Hebt u direct zorg nodig? Dan ontvangt u binnen 24 uur zorg.* 
 • Hebt u niet direct zorg nodig? Dan neemt uw zorgverlener binnen 3 werkdagen contact met u op. U hebt vervolgens binnen een week een indicatiegesprek met uw zorgverlener. Uw zorg start uiterlijk een week na dit gesprek. Behalve als u de zorg dan nog niet nodig hebt. U spreekt dan met uw zorgverlener af wanneer uw zorg start.* 
 • Wij zorgen ervoor dat u gegarandeerde toegang hebt tot wijkverpleging met in bijna alle gevallen keuze uit meerdere zorgverleners.

*Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Voor wijkverpleging hebben wij kortere wachttijden afgesproken dan de Treeknormen. Volgens de Treeknormen moet wijkverpleging altijd binnen 6 weken starten, en vaak (80%) binnen 4 weken.

Financiële afspraken (o.a. omzetplafonds) 

Het is onze taak ervoor te zorgen dat wij niet meer geld uitgeven aan wijkverpleging dan landelijk is afgesproken. Zo houden we uw premie betaalbaar en zorg toegankelijk voor iedereen in Nederland. Naast de kosten letten we natuurlijk vooral op kwaliteit, zodat u de best mogelijke zorg krijgt. Wij maken afspraken over het aantal behandelingen dat zorgverleners mogen uitvoeren en spreken af welk bedrag (omzetplafond) zij maximaal bij ons mogen declareren.

Wat betekent dit voor u?

 • Hebt u op dit moment al wijkverpleging? Dan wordt deze zorg gewoon voortgezet. 
 • Gaat u starten met een behandeling en hebt u een Zorg-op-maatpolis of Zorgbewustpolis? Dan kunt u door onze afspraken te maken krijgen met een langere wachttijd. In uitzonderlijke situaties kan een zorgverlener u dat jaar niet meer in behandeling nemen. Wij kunnen u dan bemiddelen naar een andere zorgverlener. Wij zorgen er altijd voor dat u in de regio binnen aanvaardbare wachttijden de zorg kunt krijgen die u nodig hebt. Wachten kan natuurlijk ook. Die keuze is aan u. 
 • Gaat u starten met een behandeling en hebt u een Zorgkeuzepolis (restitutiepolis)? Dan kunt u gewoon behandeld worden door de zorgverlener van uw keus.

Wat doen wij nog meer? 

 • Wij geloven dat goede wijkverpleging de kwaliteit van leven kan vergroten. Hierbij helpt het natuurlijk als u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving kunt blijven. Ondanks ziekte, beperking of ouderdom. Daarom zetten wij in op goede zorg dicht bij huis. De focus ligt hierbij op zelfredzaamheid, eigen regie, ontzorgen, kwaliteit van leven en gepast zorggebruik.
 • Wijkverpleging moet bij ú passen. En aansluiten op wat u zelf kunt en wat uw omgeving voor u doet. Wij vinden het daarom belangrijk dat wijkverpleegkundigen de zorg goed afstemmen op uw behoeften en andere zorg die u krijgt.
 • We willen dat u voldoende keuzevrijheid hebt in het kiezen van een zorgverlener. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat u altijd keuze hebt uit meerdere zorgverleners.
 • We hebben afspraken gemaakt over een beperkt aantal verschillende wijkverpleegkundigen per patiënt, zodat u altijd een vertrouwd gezicht aan uw bed krijgt.
 • U hebt recht op de beste zorg. Daarom willen wij transparantie over de kwaliteit en doelmatigheid van de wijkverpleging. En belonen wij de betere zorg.

Goed om te weten 

 • Wij willen dat u de beste zorg krijgt. En dat de zorg betaalbaar blijft. Daarom hebben wij met de meeste zorgverleners een contract. U krijgt de maximale vergoeding wanneer u naar een zorgverlener gaat die een contract met ons heeft. Krijgt u zorg van een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan betaalt u mogelijk (een deel van) de kosten zelf. Dit is afhankelijk van uw polis. 
 • U betaalt voor het noodzakelijk gebruik van wijkverpleging geen eigen bijdrage en geen eigen risico.

Meer weten?

Heeft uw zorgverlener een contract?
Vergoedingen wijkverpleging