Onze afspraken over zintuigelijk gehandicaptenzorg

Bent u slechtziend, blind, slechthorend of doof? Of hebt u ernstige problemen met praten en taalverwerking? Dan kunt u in aanmerking komen voor zintuiglijke zorg. Deze zorg is bedoeld om u te leren omgaan met uw beperking. En waar mogelijk te behandelen.

Wat is zintuiglijke zorg?

Zintuiglijke zorg kan van alles zijn. Het aanmeten van een loep voor iemand die slecht ziet bijvoorbeeld. Maar ook het leren gebruiken van een blindengeleidestok. Of het leren van gebarentaal, aan zowel kind als ouders.

Wat heeft CZ voor u afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid?*

  • Zorg voor zintuiglijk gehandicapten is erg specialistisch. Er zijn hiervoor maar 12 zorgverleners in heel Nederland. Wij hebben met alle zorgverleners een contract. Maar het kan toch zijn dat u wat verder moet reizen dan u voor andere zorg bent gewend. 
  • Is er zorg nodig in de thuissituatie? Dan is het mogelijk dat de zorgverlener bij u thuis komt. 
  • U wilt natuurlijk niet lang wachten op zorg. Daarom maken wij goede afspraken met zorgverleners. Hierdoor zullen de wachtlijsten beperkt zijn. 

* Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Deze normen hebben we zelf opgesteld.

Goed om te weten

  • Voldoet u aan de richtlijnen om vast te stellen of er sprake is van een visuele en/of auditieve beperking? Of voor een taal- ontwikkelstoornis? Dan komt u in aanmerking voor behandeling gefinancierd uit uw zorgverzekering. Hebt u een begeleidingsvraag, dan betaalt de gemeente de zorg. Uw zorgverlener weet wat in uw situatie van toepassing is. 
  • Hebt u een visuele beperking én een revalidatievraag? Geef dit dan duidelijk aan als u contact met ons opneemt. Dan kunnen wij u beter en sneller helpen.
  • Wilt u voor de eerste keer gebruik maken van zintuiglijke zorg? Dan hebt u een verwijzing nodig van een medisch specialist of een klinisch fysicus audioloog. Hierna is bij een nieuwe zintuiglijke zorgvraag een verwijzing van uw huisarts of jeugdarts voldoende. 
  • Hebt u een visuele beperking? En hebt u zorg nodig in een ziekenhuis of andere zorginstelling? Dan vergoeden wij misschien uw reiskosten. U hebt hiervoor een machtiging van ons nodig. Hebt u een auditieve beperking of een spraak-taal stoornis? Dan kunt u alleen aanspraak maken op reiskostenvergoeding als u onder de hardheidsclausule valt. U hebt hiervoor een machtiging van ons nodig. 

Meer informatie

Heeft uw zorgverlener een contract met CZ?
Vergoedingen zintuiglijke zorg
Regeling zittend vervoer

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor persoonlijk advies, het regelen van zorg en het vergelijken van zorgverleners.

Zorgteam