Onze afspraken over zittend ziekenvervoer

Soms kunt u een reiskostenvergoeding krijgen. Dit kan voor reizen met eigen vervoer, openbaar vervoer of taxivervoer. CZ maakt hierover afspraken met vervoerders.

Wanneer hebt u recht op een reiskostenvergoeding?

  • U ondergaat een nierdialysebehandeling.
  • U ondergaat radiotherapie- of chemotherapiebehandeling.
  • U bent afhankelijk van een rolstoel.
  • U hebt een visuele beperking en kunt niet alleen reizen (uw gezichtsvermogen is minder dan 0,3 aan beide ogen met correctie).
  • Als u met uw kind naar een verpleegkundig kinderdagverblijf moet (geldt vanaf 1 januari 2017).
  • Bent u langdurig ziek? Dan krijgt u soms een vergoeding. 

Wat doen wij voor u?*

  • Wij maken afspraken met vervoerders, bijvoorbeeld over het aantal patiënten dat samen in een taxi vervoerd mag worden. Zo weten wij zeker dat de zorg betaalbaar en van goede kwaliteit is. Al onze gecontracteerde vervoerders zijn in het bezit van het TX-taxikeurmerk. Maakt u gebruik van een niet-gecontracteerde vervoerder? Dan betaalt u mogelijk (een deel van) de kosten zelf.
  • Ook maken we afspraken over de aanvaardbare wachttijden en aankomsttijden. U wordt nooit later dan 15 minuten na de afgesproken tijd opgehaald en komt minimaal 15 minuten maar uiterlijk 30 minuten voor de afgesproken aankomsttijd aan.
  • Als u een dialysepatiënt bent, wordt u alleen samen met lotgenoten vervoerd. Alle andere patiënten mogen altijd samen vervoerd worden. Hierbij geldt dat door combineren de werkelijke reisduur niet langer mag zijn dan 25% van de oorspronkelijke reisduur met een maximum van 30 minuten extra reistijd. Ook mogen er maar 2 personen op de achterbank vervoerd worden.

* Zorgverleners en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid (Treeknormen). Zittend ziekenvervoer valt buiten deze landelijke normen, dus maken wij zelf afspraken.

Goed om te weten

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor vergoeding van zittend ziekenvervoer, kunt u het aanvraagformulier downloaden. U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen. Stuur het formulier volledig ingevuld en ondertekend terug. Na beoordeling krijgt u van ons zo spoedig mogelijk bericht of de kosten worden vergoed en onder welke voorwaarden. U krijgt ook een vergoeding als u met eigen vervoer gaat.

Meer informatie

Welk taxibedrijf heeft een contract met ons?
Zittend ziekenvervoer - vergoedingen

Bel ons

CZ Zorgteam

(013) 594 91 10
Uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:30 - 17:30 uur

Hoe kan het CZ Zorgteam u helpen?

U kunt bij het CZ Zorgteam terecht voor persoonlijk advies, het regelen van zorg en het vergelijken van zorgverleners.

Zorgteam