Wat betekenen onze jaarcijfers voor u?

CZ groep hield vorig jaar € 315 miljoen over. Dit resultaat zetten we de komende jaren in om uw premie minder hard te laten groeien.

CZ groep laat over 2014 positieve cijfers zien. We hielden op onze begroting € 315 miljoen over. Wat betekent dit voor de 3,5 miljoen mensen die een zorgverzekering bij ons hebben?

Ons resultaat; winst?

Resultaat is bij ons iets anders dan winst. Want CZ groep heeft geen winstoogmerk. Het geld dat we overhouden gebruiken we om de nodige reserves op peil te houden en uw premie zo laag mogelijk te houden.

Waarom houdt CZ groep geld over?

Er zijn 3 redenen voor ons positieve resultaat in 2014:

  • De zorgkosten van de afgelopen jaren vallen mee
  • We hebben lage bedrijfskosten
  • We verdienen geld met beleggingen

De zorgkosten zijn lager dan verwacht

Elk jaar begroten we hoeveel geld we nodig hebben om zorgverleners, medicijnen en hulpmiddelen te betalen. Op basis hiervan bepalen we de premie.

Hoeveel zorgkosten er daadwerkelijk zijn gemaakt, blijkt pas na afloop van het jaar. Bovendien worden zorgnota’s soms pas na één of twee jaar ingediend. Het duurt dus even voordat we de kosten precies weten.

In de jaarresultaten van 2014 zien we dat we over 2014, 2013 en 2012 geld overhouden. Dit heeft onder andere te maken met dat er minder zorg is verbruikt dan dat we van tevoren dachten.

Ook is de prijs van sommige zorg gedaald. Hoe dat komt? Onder meer door scherpe inkoopafspraken met zorgverleners over kwaliteit en prijs. En door goede controle op fraude en verspilling. Dat beleid vertaalt zich nu in een positief resultaat.

Ouder koppel houdt elkaars handen vast

CZ groep is een (kosten)efficiënte organisatie

We hebben natuurlijk geld nodig voor onze medewerkers, computers en kantoren. Maar ook voor marketing, schadebehandeling en provisies van onze intermediairs. We zijn wat dat betreft een gewoon verzekeringsbedrijf.

Als zorgverzekeraar houden we onze kosten extra scherp in de gaten. Want onze organisatiekosten komen immers uit premiegeld. In 2014 waren onze bedrijfskosten een stuk lager dan het landelijk gemiddelde.

Duurzame beleggingen

Waarom belegt CZ groep? We willen ons geld niet stil laten staan bij een bank. We laten reserves op een verantwoorde manier vóór ons werken. Wat we met beleggingen verdienen en wat niet nodig is om de reserves op peil te houden, gaat terug naar uw premie.

Het deel van de reserves dat we beleggen, investeren we in behoudende en duurzame beleggingsfondsen. In 2014 hadden die beleggingen een prima rendement en dat komt ten goede aan ons resultaat.

Positieve beleggingsresultaten - CZ

Tevreden over het resultaat

Hoewel wij er naar streven geen geld over te houden, zijn we tevreden over ons resultaat. We blijken als zorgverzekeraar steeds beter in staat om de kwaliteit van de zorg te verhogen en grip op de kosten te krijgen.

Wat gaan we doen met dit resultaat?

We willen geen winst maken. Wat we overhouden, investeren we in uw premie. Ook houden we de nodige reserves aan.

We zijn verplicht om voorzichtig te zijn

CZ groep heeft veel geld op de bank. Dat is gedeeltelijk verplicht en gedeeltelijk vrijwillig. 

Zorgverzekeraars moeten een bepaald bedrag aan reserves aanhouden. Zodat we altijd onze verplichtingen kunnen nakomen. Daarnaast bouwen we zelf ook extra reserves op. Want we moeten voorbereid zijn op onverwachte gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een stijging van de zorgkosten, een plotselinge toename van het aantal verzekerden of de uitbraak van een epidemie.

Maar we hebben de afgelopen jaren meer overgehouden dan uit wettelijke verplichting of voorzichtigheid noodzakelijk was. Dat geld gaat naar een stabiele, lage premie.

We houden uw premie zo laag mogelijk

De kosten van de Nederlandse zorg zijn de laatste jaren flink gestegen. Hoe voorkomen we dat uw premie net zo hard stijgt?

Daar zetten we onze extra reserves voor in. Dat doen we niet in één keer. Maar geleidelijk en weloverwogen. Zo voorkomen we dat u plotseling veel meer premie moet betalen.

€ 147,- van uw jaarpremie komt uit de reserves

In 2014 hebben we € 425 miljoen uit de reserves gehaald om de premies stabiel te houden. Omgerekend is dat in 2015 op de basisverzekering € 147,- minder premie voor iedere betalende klant.

Wat als we de reserves in één keer teruggeven?

Stel, we investeren in één keer al de reserves in uw premie. Dan betaalt u dit jaar natuurlijk minder premie. Maar dan zijn er geen reserves meer om extra kosten op te vangen en uw premie stabiel te houden.

Een voorbeeld: volgend jaar veranderen de regels voor reserves en moeten zorgverzekeraars veel meer in kas houden. Bovendien komen er dan extra kosten van de langdurige zorg naar de basisverzekering.

Wat zouden die ontwikkelingen voor uw premie betekenen als we geen reserves konden inzetten? U zou 35% meer premie betalen!

Dat willen we niet. We streven naar een stabiele premie. En dat kan alleen als we reserves gelijkmatig teruggeven.

Daar gaan we mee door. Onze jaarcijfers van 2014 geven ons alle vertrouwen dat we ons beleid kunnen voortzetten.