Het beleggingsbeleid van CZ

Goede en toegankelijke zorg voor al onze klanten. Zorg die betaalbaar is en blijft. Dáár draait het om bij CZ. Ons beleggingsbeleid staat ten dienste van deze maatschappelijke opdracht.

Duurzaam beleggen

We hebben duidelijke regels voor beleggen en we houden bij al onze beleggingen rekening met maatschappelijke, ecologische én sociale belangen. Wij volgen de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars. Ook houden we ons uiteraard aan de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit prudentiële regels Wft.

We houden een uitsluitingenlijst bij op basis van onze uitgangspunten op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur. We willen met onze beleggingen niet betrokken zijn bij:

  • Schendingen van mensenrechten of de inzet van kinderarbeid
  • Structurele vormen van fraude of corruptie
  • Structurele vormen van milieuvervuiling
  • Controversiële wapens
  • Productie van tabak

Zó werken wij

In de CZ Code Maatschappelijk Verantwoord Beleggen staat ons volledige beleggingsbeleid. Hierin is vastgelegd hoe CZ invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als institutionele belegger. En specifiek als die van verzekeraar die handelt volgens de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars.