Kwaliteit van zorg

We willen de zorg in Nederland goed, betaalbaar en toegankelijk houden voor iederéén.

CZ werkt continu aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Samen met zorgverleners, gemeenten, patiënten en belangenorganisaties kijken we naar verbetermogelijkheden en maken we mogelijk dat zorg beter georganiseerd kan worden. We luisteren naar ervaringen van klanten, kijken naar kwaliteit van zorg en welke richtlijnen er zijn voor verschillende behandelingen.

Welke afspraken maken we?

CZ maakt afspraken met zorgverleners over de zorg die ze verlenen aan onze verzekerden en aan welke kwaliteitseisen deze zorg moet voldoen.

Hoe betrekken we de patiënt?

Hoe ervaart de patiënt de zorg die we inkopen? Is het wel echt de zorg die u wilt en nodig hebt?

Samen de kwaliteit van wondzorg verbeteren!

Een wondje lijkt vaak onschuldig. Toch genezen veel wonden slecht. Dát moet anders. En dat kan ook anders. Samen met zorgprofessionals willen we de kwaliteit van de wondzorg in Nederland ingrijpend verbeteren. Onze aanpak laat zien dat wonden veel sneller dicht kunnen. En dat de Nederlandse wondzorg beter kan. Kijk hoe we dit doen.

Waarom we goede wondzorg zo belangrijk vinden

Samen Beslissen

Door in een goed gesprek met uw arts uw mogelijkheden te bespreken, komt u tot keuzes die voor ú het allerbeste zijn.

CZ in de regio

In verschillende regio’s werken we met o.a. huisartsen, ziekenhuizen en gemeentes aan betere zorg. Samen streven we naar de best mogelijke zorg voor de inwoners in die regio’s. En dat levert mooie resultaten op.

Meer over dementie

Waarom geeft CZ extra aandacht aan de zorg voor mensen met dementie en hun naasten?

Meer over e-health

E-health ondersteunt en verbetert uw gezondheid met technologie. Er bestaan veel toepassingen, maar klanten en zorgverleners maken er nog geen of weinig gebruik van. Wat doet CZ hieraan?

Samen werken aan de implementatie van e-health