CZ Groep dempt noodzakelijke stijging zorgpremie uit reserves

13 november 2014

TILBURG - CZ Groep zet ruim 425 miljoen euro uit haar reserves in om de premie voor de basisverzekering en aanvullende verzekeringen in 2015 minder sterk te laten stijgen dan eigenlijk noodzakelijk is. Dit betekent dat CZ Groep voor iedere betalende klant 147 euro uit de reserves haalt om de premie te dempen.

De premie voor de meest gekozen basisverzekering (CZ Zorg-op-maatpolis) stijgt in 2015 met € 4,60 per maand naar € 100,50. Als CZ geen reserves had ingezet was de premie van deze verzekering € 112,75 per maand geweest.

De premie voor de tweede natura basisverzekering van CZ, de CZ Zorgbewustpolis, stijgt met € 4,45 per maand naar € 97,00. Het gecontracteerde zorgaanbod in deze goedkopere naturapolis is even ruim (meer dan 30.000 gecontracteerde zorgverleners) als in de CZ Zorg-op-maatpolis. Het premieverschil zit in een lagere vergoeding als men naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, digitale communicatie met CZ, een beperkte keuze van eigen risico's en verplichte automatische incasso.

Stijging rekenpremie kent drie oorzaken

De afgelopen twee jaar kon CZ de premie van de basisverzekering verlagen. Een verhoging is in 2015 echter onvermijdelijk door een stijging van de rekenpremie. Deze heeft drie oorzaken. De voornaamste ligt in het feit dat werkgevers de afgelopen jaren een te grote (inkomensafhankelijke) bijdrage hebben betaald. Dit wordt in 2015 rechtgetrokken via de zorgpremie. Een tweede belangrijke oorzaak is de overheveling van een deel van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. De derde oorzaak ligt in het feit dat de zorgkosten overall nog steeds stijgen.

VWS voorspelde daarom een nominale premie voor 2015 die 10 procent hoger zou liggen dan in 2014. Om die stijging te dempen haalt CZ per betalende klant 147 euro uit de reserves. Daarmee hoeft zij de premie niet met 10 procent te verhogen, maar kan ze de stijging beperken tot 4,8 procent. Waar CZ de premies voor de aanvullende verzekeringen de afgelopen 2 jaar nog gelijk kon houden is door toenemende zorgkosten ook daar een verhoging van de premie noodzakelijk. Door inzet van nog eens 20 miljoen euro uit de reserves houdt CZ ook deze stijging beperkt met gemiddeld 4,5 procent.

Premiebeleid CZ

CZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk. Dit betekent dat een positief resultaat zich kan vertalen in de premiestelling. Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ: "Oversolvabiliteit geven we terug. Dit doen we geleidelijk en weloverwogen. Iedere euro die we steken in een premie die onder kostprijs zit zorgt immers voor een tekort ten opzichte van de werkelijke zorgkosten. Door een stabiel premiebeleid te voeren kan CZ ook de komende jaren nog reserves blijven inzetten om de premie gematigd te houden."

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Stel uw vraag via WhatsApp

06 13 65 19 50
Binnen 4 uur antwoord.
We appen op ma t/m vrij tussen 8:30 uur en 17:30 uur.