Duits-Nederlandse samenwerking in de langdurige zorg: zorgpaden moeten hulpbehoevende ouderen de weg wijzen.

24 december 2014

TILBURG - De langdurige zorg in Nederland is in verandering. Met als gevolg dat de cliënt en zijn niet-professionele netwerk sterker in de belangstelling is komen te staan.

Er is veel aandacht voor de versterking van de positie van de cliënt. In dit kader is (ook) van belang dat cliënten betere en meer gericht informatie krijgen. Binnen het Euregio-project ‘Zorg voor hulpbehoevende burgers’ (in het Duits “Versorgung pflegebedürftiger Bürgerinnen und Bürger”) dat de Duitse zorgverzekeraar AOK en CZ samen uitvoeren, heeft in de afgelopen 20 maanden hierover een verkennend onderzoek plaatsgevonden.

Zorgpaden

De ervaringen en kennis rond ouderenzorg uit zowel Nederland als Duitsland vormen de basis voor een gezamenlijk project dat gericht is op de ondersteuning van kwetsbare ouderen. Om deze ondersteuning in de toekomst beter te regelen, ontwikkelen CZ en AOK de zogenoemde ’zorgpaden’ voor de langdurige zorg. De bedoeling van deze paden is dat de zorgbehoevenden en hun mantelzorgers de juiste zorgverlening krijgen op het moment dat deze nodig is, door gestandaardiseerde routes voor bepaalde zorg- en ondersteuningsvragen in te richten. Hierbij gaan we ook aandacht besteden aan de mantelzorgers die ook in Nederland vanwege de participatiemaatschappij een steeds belangrijkere rol krijgen.

Hard nodig

De projectpartners willen zorgpaden voor verschillende groepen ontwikkelen. Onder andere voor mensen met zware dementie en voor mensen die nog thuis wonen maar wel zorg- en ondersteuningsbehoevend zijn. Dat dit hard nodig is, laten de bevindingen uit het verkennend onderzoek zien. In Duitsland, waar verzorgingshuizen al een tijdje niet meer bestaan, is de last die mantelzorgers dragen vele malen groter dan in Nederland waar vaker een beroep op professionele verzorging en verpleging wordt gedaan. Yvonne Hijnen, manager wijkverpleging bij CZ, vindt dat een nieuwe kijk op de hulpbehoevende en zijn mantelzorger nodig is: “In Duitsland heeft het sociale systeem al lang een heel belangrijke rol bij de zorg voor ouderen. Het verkennend onderzoek toont duidelijk aan hoe belangrijk het is om een goed ondersteuningsnetwerk van informele zorg te creëren. We kunnen zeker leren van de ervaringen bij onze buren.”

Samenwerking

Uiteraard is de samenwerking tussen de twee zorgverzekeraars op zich al een win-win-situatie omdat beide partijen veel van elkaar kunnen leren. Zo wil de AOK verder onderzoeken of het internetplatform ‘WeHelpen’, dat CZ samen met andere zorgverzekeraars gelanceerd heeft om mensen met een hulpvraag samen te brengen met mensen die hulp aanbieden, ook in Duitsland ingevoerd kan worden.

Financiering

Het project ‘Zorg voor hulpbehoevende burgers’ wordt in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door de provincie Noord-Brabant, de provincie Gelderland, de provincie Limburg, het Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen, de AOK Rheinland/ Hamburg - Die Gesundheitskasse en zorgverzekeraar CZ. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rhein-Waal.

Bel ons

CZ Klantenservice

088 555 77 77
Maandag t/m vrijdag 8:00 - 21:00 uur
Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Stel uw vraag via WhatsApp

06 13 65 19 50
Binnen 4 uur antwoord.
We appen op ma t/m vrij tussen 8:30 uur en 17:30 uur.