Vragen en antwoorden over de samenwerking CZ en HumanCapitalCare

CZ en HumanCapitalCare gaan samenwerken. We bundelen onze krachten en bieden zo een unieke totaaloplossing voor de hele keten van bedrijfszorg. Met onze gezamenlijke kennis en ervaring kunnen we werkgevers nog beter van dienst zijn op het gebied van gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Zodat werkgevers beschikken over competente, gemotiveerde en gezonde mensen. Nu en in de toekomst. Met als doel het verhogen van productiviteit, kwaliteit en resultaat. 

 1. Wat biedt de samenwerking aan voordelen?
  - We helpen de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verhogen.
  - We combineren de kennis en ervaring van een top 3 speler in de gezondheidszorg en de koploper op het gebied van gezondheids- en verzuimmanagement.
  - Door de samenwerking bieden we in de gehele keten kostenefficiënte financieringsoplossingen.
  - We bieden een unieke totaaloplossing voor alle onderdelen van de bedrijfszorgketen
   
 2. Wie is CZ?
  Als een van de grootste zorgverzekeraars van Nederland zijn we vooral bekend van onze verzekeringen. CZ wil zich onderscheiden als zorgverzekeraar die actief is op het brede terrein van gezondheid: dus zowel voor gezonde klanten als voor de klanten die zorg nodig hebben. Een betrouwbare zorgverzekeraar die haar klanten in staat stelt de beste zorg te vinden en hen zo goed mogelijk ondersteunt bij het gezond blijven. Preventie en gezondheidsbevordering zijn belangrijke speerpunten in het beleid van CZ. We willen als zelfstandig specialist in zorgverzekeringen tot de top van Nederland blijven behoren.

  We garanderen verzekerden toegang tot betaalbare, kwalitatief goede zorg. We zijn voor onze klanten een betrouwbare wegwijzer in zorgland. Ons streven is om in service en in kwaliteit de verwachtingen te overtreffen van verzekerden, werkgevers, zorgverleners en intermediairs. Daarvoor hanteren we een concurrerend en stabiel premiebeleid voor onze producten. Voor werkgevers staan we klaar met geïntegreerde oplossingen voor vraagstukken op het gebied van zorg, preventie, gezondheid en verzuim.

 3. Facts and figures
  - Aantal verzekerden: 3,4 miljoen
  - Marktaandeel: 20%
  - Omzet: ruim € 8 miljard per jaar
  - Aantal medewerkers: ca. 2.500
  - Vestigingen: Breda, Goes, Sittard en Tilburg
  - Intermediairs: ruim 3.000 assurantietussenpersonen
  - Labels: CZ, Delta Lloyd, Ohra

 4. Wie is HumanCapitalCare?
  Samen werken aan duurzame inzetbaarheid. Vanuit deze gedachte adviseert en ondersteunt HumanCapitalCare organisaties op het gebied van arbeid en gezondheid. Met als doel om medewerkers gezond, competent en gemotiveerd te houden, nu en in de toekomst. Zodat zij optimaal kunnen presteren en zo de productiviteit, de kwaliteit en het resultaat voor de organisatie vergroten.

  HumanCapitalCare is een landelijke, gecertificeerde arbo- en gezondheidsdienst. Zij zijn innovatief, transparant en ondernemend en werken vanuit diverse kantoren door heel Nederland. De ruim 300 enthousiaste professionals, expertise op het gebied van integraal gezondheidsmanagement en ontwikkelkracht in ICT-applicaties staan garant voor resultaatgerichte dienstverlening. 

  HumanCapitalCare bereikt haar doel door zowel werknemers als werkgevers op gestructureerde wijze een spiegel voor te houden, adviezen te geven, en doelstellingen en acties af te spreken.
  Hierbij zetten zij unieke, gebruiksvriendelijke web applicaties in die helder inzicht geven en stimuleren om actie te ondernemen om gezondheid en duurzame inzetbaarheid te verbeteren: HumanCapitalCare voldoet aan de maximale eisen op het gebied van procesbeheersing (WCA en ISO-9001) en bescherming van medische en persoonsgegevens (ISO-27001). 

 5. Waarom gaan CZ en HumanCapitalCare samenwerken?
  HumanCapitalCare is koploper op het gebied van integraal gezondheid- en verzuimmanagement. CZ regelt, als top 3 speler in de zorg, de beste zorg en (medische) interventies. En zorgt daarbij ook voor kostenefficiënte financieringsoplossingen. Met de strategische samenwerking bieden wij samen met HumanCapitalCare een totaaloplossing voor alle onderdelen van de bedrijfszorgketen (gezondheidsmanagement, preventie, zorg, verzuimmanagement, re-integratie), en dat is uniek. Samen gaan we ons, ieder vanuit onze eigen expertise, inzetten voor een gezamenlijk doel: klanten helpen de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers te verbeteren. Zodat zij kunnen beschikken over competente, gemotiveerde en gezonde mensen. Nu en in de toekomst. Met als doel het verhogen van productiviteit, kwaliteit en resultaat.

 6. Wat is de gezamenlijke visie van CZ en HumanCapitalCare?
  CZ en HumanCapitalCare helpen bedrijven bij het gezond en inzetbaar worden en blijven van hun werknemers, nu en in de toekomst. Het doel hierbij is het verhogen van productiviteit, kwaliteit en resultaat, door het creëren van optimale arbeidsomstandigheden en het beschikken over competente, gemotiveerde en gezonde medewerkers.

 7. Waarom heeft CZ voor deze samenwerking gekozen?
  Met bedrijfszorg speelt CZ al langer in op een klantbehoefte. Met HumanCapitalCare verbinden we ons aan een stevige partner met expertise en slagkracht op dit gebied. Zo kunnen wij ons in de bedrijfszorgketen focussen op onze eigen expertise. En kunnen we de verbinding leggen tussen reguliere zorg en bedrijfszorg. We werken vanuit dezelfde overtuiging en met hetzelfde doel voor ogen. En onze dienstverlening vult elkaar binnen de bedrijfszorgketen perfect aan. Door gezamenlijk continu te werken aan nieuwe en innovatieve oplossingen, bieden wij werkgevers meer gemak, financiële voordelen en uitgebreider inzicht (en dus informatie om te sturen). 

  Het bundelen van onze krachten en het gebruiken van elkaars expertise maakt dat wij een unieke dienstverlening kunnen bieden: één innovatieve, integrale oplossing voor de hele bedrijfszorgketen.

 8. Wat houdt de samenwerking tussen CZ en HumanCapitalCare precies in?
  CbusineZ, de innovatiepartner van CZ heeft een minderheidsbelang van 7% genomen in HumanCapitalCare. En HumanCapitalCare neemt de activiteiten Bedrijf & Gezondheid over. Zowel CZ als HumanCapitalCare blijven zelfstandig opereren en blijven hun eigen klanten bedienen. Gezamenlijk wordt een Bedrijfszorg aanbod ontwikkeld, waar beide partijen hun expertise in inbrengen. En daarmee klanten nog beter kunnen bedienen. Dat betekent dat CZ en HumanCapitalCare op het gebied van Bedrijfszorg intensief samenwerken en complete dienstverlening aan klanten aanbieden.

 9. Wat zijn de voordelen van deze samenwerking?
  Het voordeel van de samenwerking is dat er expertise op de gebieden van Zorg en Bedrijfszorg samengebracht wordt. Dat leidt voor werkgevers tot voordelen, waaronder:

  Gemak: Door de procesintegratie en een nauwe samenwerking tussen CZ en HumanCapitalCare ervaart u als werkgever gemak. De stappen in de keten van Bedrijfszorg zijn op elkaar afgestemd en is achter de schermen voor de werkgever georganiseerd.

  Financieel voordeel: CZ heeft veel kennis en ervaring op het gebied van zorginkoop. Door de inzet van reguliere zorg en e-health is kostenreductie mogelijk. Ook helpen wij met het ontdubbelen van kosten uit de zorgverzekering en andere verzekeringen. Bovendien bieden wij door de samenwerking extra korting op dienstverlening en de inzet vanuit een preventiebudget.

  Betere sturing: Door deze integrale dienstverlening kunnen we klanten een integrale rapportage van verzuim, gezondheid, interventies en zorgconsumptie bieden. Ook krijgt de klant inzicht in de effecten van interventies en daardoor betere sturingsmogelijkheden. Vanzelfsprekend valt alle dataverzameling en uitwisseling binnen de geldende wet- en regelgeving. Randvoorwaarde in de samenwerking is dat we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. CZ en HumanCapitalCare houden alle persoonsgegevens in eigen beheer en deze gegevens worden niet uitgewisseld. HumanCapitalCare blijft verantwoordelijk voor de beveiliging van alle medische en persoonsgegevens in het kader van verzuim- en gezondheidsmanagement. Met de hoogst mogelijke beveiliging van medische en persoonsgegevens (ISO 27001 certificering). En datzelfde geldt voor CZ in het kader van beveiliging van alle medische en persoonsgegevens die met zorg te maken hebben. 

 10. Per wanneer gaat deze samenwerking van start?
  Per direct werken CZ en HumanCapitalCare aan het integreren van bestaande, en het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening. Concreet betekent dit, dat de verzuimdienstverlening van CZ de komende zes maanden overgebracht wordt naar HumanCapitalCare. Formeel wordt de dienstverlening per 1 januari 2015 overgenomen. Vanaf 2015 wordt overige dienstverlening op het gebied van Bedrijfszorg geïntegreerd.

 11. Verandert er iets in de collectieve CZ Zorgverzekering?
  Nee, door deze samenwerking verandert er niets in de collectieve CZ Zorgverzekering, de voorwaarden en/of de gemaakte afspraken. De samenwerking tussen CZ en HumanCapitalCare betreft de dienstverlening op het gebied van Bedrijfszorg en staat los van (collectieve) Zorg.

 12. Waar kan ik het gezamenlijk persbericht vinden?
  Het persbericht dat namens CZ en HumanCapitalCare is opgesteld is op 3 juni 2014 verzonden.

 13. Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?
  Wilt u spreken met één van onze contactpersonen voor de pers? U kunt hen bereiken op het speciale nummer voor pers en media: (013) 594 94 94. U wordt automatisch doorverbonden met de juiste persvoorlichter.

  Els Potma
  Telefoon: 06 12 32 95 24
  E-mail: els.potma@cz.nl