CZ en Catharina Ziekenhuis sluiten uniek contract voor hartpatiënten

Kwaliteit van zorg leidend

Tilburg, 27 november 2015 - CZ heeft met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven een uniek contract gesloten. Daarbij is de geleverde kwaliteit van zorg het uitgangspunt en dat is nieuw. Er is een methode ontwikkeld die meet of de kwaliteit van zorg in het ziekenhuis is verbeterd, gelijk is gebleven of is verslechterd. Kwalitatief goede zorg wordt extra beloond door CZ. Presteert het ziekenhuis minder goed dan wordt het gekort. 

Value based healthcare

CZ-bestuurder Wim van der Meeren ziet in de zogenoemde ‘value based healthcare’ de toekomst: “Ziekenhuizen worden nu betaald voor de hoevéélheid zorg die ze leveren. Maar dat moet anders. Als het aan ons ligt krijgen ze straks geld voor de kwaliteit die zij leveren. Dat is een beter en logischer vertrekpunt.” De beloning die wordt uitgekeerd wordt gebruikt om innovaties te financieren om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Het contract dat nu gesloten is gaat over behandelingen aan het hart.

Meetbaar Beter

Voor de afspraken tussen CZ en het Catharina Ziekenhuis worden de uitkomsten van Meetbaar Beter gebruikt. Meetbaar Beter is een methodiek voor hartcentra om vast te stellen of de zorg kwalitatief is toegenomen. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is hier een van de grondleggers van. Inmiddels hebben bijna alle grote hartcentra van Nederland deze methode overgenomen.

Het afgesloten contract heeft een looptijd van drie jaar. Afgesproken is om de gebruikte methode continu te monitoren en verder te verbeteren.