CZ groep kan premiestijging beperkt houden

Door beheersing zorgkosten en inzet reserves

TILBURG – Voor verzekerden van de CZ groep stijgt de premie in 2016 minder dan verwacht. Waar VWS een stijging van 7,7 procent voorspelde, kan CZ deze beperken tot 4,4 procent door beheersing van de zorgkosten en inzet van 500 miljoen euro uit de eigen reserves.

De premie voor de meest gekozen natura basisverzekering van CZ (de CZ Zorg-op-maatpolis) stijgt in 2016 met € 4,45 naar € 104,95.

De premiestijging kent een aantal oorzaken:

  • De zorgkosten stijgen minder hard dan voorgaande jaren maar zorgen nog steeds voor een stijging van de rekenpremie.
  • Net als vorig jaar zorgt de compensatie van de te hoge inkomensafhankelijke bijdrage die werkgevers de afgelopen jaren teveel hebben betaald ook voor een deel van de stijging van de rekenpremie.
  • De overheveling van delen van de voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet maakt dat onder andere ook verpleging en verzorging thuis uit de zorgpremie moeten worden betaald. De overheid neemt tot en met 2018 een deel van die extra kosten voor verzekerden voor haar rekening maar doet dat via een compensatie die per jaar wordt afgebouwd. Het deel dat via de zorgpremie moet worden opgebracht wordt dus ieder jaar groter.
  • Ten slotte is de eenmalige teruggaaf van een overschot in het Zorgverzekeringsfonds in 2016 niet meer aanwezig.

De toenemende zorgkosten zien we ook in zorg die door aanvullende verzekeringen wordt gedekt. De verhoging blijft beperkt tot gemiddeld 2,5 procent.

Wim van der Meeren, bestuursvoorzitter CZ: “Het is mooi dat we door inzet van eigen reserves de stijging van de premie weer kunnen dempen. Maar ik wijs erop dat het verschil tussen premie en daadwerkelijke kosten van de zorgverzekering steeds groter wordt. Het moment dat er geen overreserves meer zijn en mensen echt de kostprijs moeten betalen komt dichterbij. Dit geeft de noodzaak aan om scherp in te blijven kopen op kwaliteit en kosten. De enige manier om de premie echt betaalbaar te houden zit in het omlaag krijgen van die zorgkosten. Het betaalbaar houden van de zorg vraagt iets van ons allemaal. Kritisch kijken naar wat nodig is, zowel vanuit de zorgverlener als vanuit de patiënt.”