Revalidatiesector en verzekeraars slaan handen ineen om behandelresultaten zichtbaar te maken

Tilburg, 25 november 2015

Op 24 november 2015 hebben Revalidatie Nederland (de branchevereniging van revalidatie-instellingen in Nederland), de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen en CZ en Zilveren Kruis de intentieverklaring voor de Landelijke Databank Uitkomstmaten ondertekend. Hiermee is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van een landelijke databank, waarin de revalidatie-instellingen hun behandelresultaten verzamelen. 

Landelijke Databank Uitkomstmaten

De betrokken partijen verklaren zich met de ondertekening bereid om de plannen voor de Landelijke Databank Uitkomstmaten verder uit te werken. In de Landelijke Databank Uitkomstmaten nemen de revalidatie-instellingen hun behandelresultaten op. Zo ontstaat een grote databank met allerlei gegevens over de behandelingen en de resultaten.

Stimuleren tot verdere kwaliteitsverbetering

Jannie Riteco, directeur van Revalidatie Nederland: "Ik ben er trots op dat we met alle partijen de handen ineenslaan om tot een Landelijke Databank Uitkomstmaten te komen. De databank biedt de revalidatie-instellingen de mogelijkheid om te benchmarken. Ze zien precies waar ze staan ten opzichte van anderen in de sector. Dat stimuleert instellingen tot verdere kwaliteitsverbetering." Revalidatie Nederland faciliteert met de databank haar leden en kan met behulp van de gegevens uit de databank extern verantwoording afleggen over de geleverde kwaliteit. Ook CZ is enthousiast over de Landelijke Databank omdat de revalidatiesector zichzelf hiermee kan verbeteren; wat uiteindelijk de zorg ten goede komt.