Vakantieperiode pgb buitenland

21 augustus 2015

Budgethouders van een pgb bepalen zelf hoelang ze op vakantie gaan. Gaat de budgethouder echter voor vakantie naar het buitenland, dan kan dat gevolgen hebben voor het budget

Wanneer men minder dan 6 weken op vakantie naar het buitenland gaat, dan hoeft dit niet te worden gemeld bij het zorgkantoor. Dit heeft geen gevolgen voor het pgb. Als een budgethouder echter langer dan 6 weken op vakantie naar het buitenland gaat, dan moet dit wel bij het zorgkantoor worden gemeld.

Sinds 1 januari 2013 mag een budgethouder bij tijdelijk verblijf in het buitenland maximaal 13 weken per kalenderjaar zorg inkopen met het pgb. Als deze termijn wordt overschreden, dan is het mogelijke gevolg dat het pgb wordt stopgezet of ingetrokken.