Het roer gaat om: echte verandering in het belang van huisarts en patiënt

6 oktober 2015, Tilburg - Complimenten voor de Landelijke Huisartsen Vereniging, die heel treffend weergeeft waar we samen zo hard aan werken en aan blijven werken. Het eerste begin is gemaakt. Ook CZ kent vanaf 2016 driejarige contracten voor huisartsen en minder administratieve lasten. Samen willen we werken aan drie uitgangspunten: samenwerken in gelijkwaardigheid, terugdringen van onnodige bureaucratie en transparantie over de kwaliteit van zorg.

Het signaal voor deze actiepunten kwam vanuit Het Roer Moet Om, een actiegroep van huisartsen die eerder dit jaar in een veelbesproken manifest pleitte voor onder andere minder administratieve lastenverlichting. CZ nam dit signaal serieus en organiseerde dit jaar samen met de Landelijke Huisartsen Vereniging een expertbijeenkomst, waarin we spraken met huisartsen over de vorming van de overeenkomst 2016-2018.

Uit deze bijeenkomst kwamen verschillende verbeterpunten. zoals het verlengen van een contract van één naar drie jaar en het wegnemen van onnodige bureaucratische drempels. We zijn er nog niet, maar elke stap voorwaarts is er één. Nieuwe actiepunten in het belang van huisarts en patiënt zijn inmiddels al vastgelegd.

Voor de toekomst is er nog genoeg werk aan de winkel, waar we samen de schouders onder blijven zetten!

Meer informatie?

Bekijk dan ook eens onderstaande video.