Wijkverpleging op de Zuid-Hollandse Eilanden

Tilburg, 30 oktober 2015

Nieuwsuur zond 29 oktober jl. een reportage uit over palliatieve zorg op de Zuid-Hollandse Eilanden. Hierin stelt Nieuwsuur ten onrechte dat vijf thuiszorgorganisaties waar CZ palliatieve zorg heeft ingekocht geen 24-uurszorg kunnen leveren op de Zuid-Hollandse Eilanden. CZ heeft naar aanleiding van de uitzending direct contact gezocht met de betreffende thuiszorgorganisaties. De organisaties geven aan deze zorg wel degelijk te kunnen leveren, zoals ook is afgesproken met CZ. Omdat de bewering van Nieuwsuur voor verwarring heeft gezorgd bij CZ, de thuiszorgorganisaties en ook voor onrust kan zorgen onder (familie van) patiënten geven wij hieronder een overzicht waar patiënten en eventuele naasten op kunnen rekenen. Dit bericht is afgestemd met de betreffende thuiszorgorganisaties. 

Toelichting op de zorg die thuiszorgorganisaties leveren

Onderstaand een overzicht van de thuiszorgorganisaties die door Nieuwsuur zijn gebeld. Deze organisaties leveren palliatieve zorg, 24/7 beschikbaarheid en indien nodig nachtzorg aan de betreffende patiënt. Een toelichting op deze begrippen:

Palliatieve zorg

Als een patiënt palliatieve zorg nodig heeft wordt er niet standaard 24-uurszorg geleverd door een verpleegkundige. Zorg in de nacht wordt vaak geleverd door familieleden of andere mantelzorgers die de patiënt zelf willen begeleiden en bijstaan in de laatste levensfase. Heeft de patiënt in de nacht verzorging, verpleging of begeleiding nodig dan wordt dat gedaan door iemand van de thuiszorgorganisatie.

24/7 beschikbaarheid en indien nodig nachtzorg

Heeft de betreffende palliatieve patiënt onverwacht verzorging, verpleging of begeleiding nodig dan zijn deze thuiszorgorganisaties voor de patiënt per direct oproepbaar, dag en nacht. Heeft een patiënt geen familieleden of andere mantelzorgers die in de nacht kunnen bijstaan, dan wordt deze nachtzorg geleverd door de thuiszorgorganisatie.

Aafje

Levert palliatieve zorg thuis in de BAR-gemeenten, kunnen 24/7 beschikbaarheid garanderen en indien nodig nachtzorg leveren.

Careyn

Levert op de hele Zuid-Hollandse Eilanden palliatieve zorg thuis, kunnen 24/7 beschikbaarheid garanderen en indien nodig nachtzorg leveren.

Laurens

Levert palliatieve zorg thuis in de BAR-gemeenten en Voorne-Putten, kunnen 24/7 beschikbaarheid garanderen en indien nodig nachtzorg leveren.

Leliezorggroep

Hebben een 24-uurszorgteam dat ingezet kan worden op de hele Zuid-Hollandse Eilanden. Dit team kan in overleg met de cliënt en indien nodig 24/7 aanwezigheid bij de cliënt garanderen; en levert zowel overdag als 's nachts de met de cliënt afgesproken zorg.

Curamare

Levert palliatieve zorg thuis op Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten, kunnen 24/7 beschikbaarheid garanderen en indien nodig nachtzorg leveren.

Humanitas

Levert palliatieve zorg in Voorne Putten, kunnen 24/7 beschikbaarheid garanderen en indien nodig nachtzorg leveren.