CZ wil prostaatkankerzorg optimaliseren door regionale netwerkvorming en specialisatie

Tilburg, 17 november 2016 - Zorgverzekeraar CZ wil de prostaatkankerzorg in Nederland verder optimaliseren naar het voorbeeld van de Martini-Klinik in Hamburg, waar specialisatie geleid heeft tot minder complicaties en minder nadelige gevolgen van de behandeling. De oprichting van de Egidius kliniek moet dit mogelijk maken.

Wim van der Meeren, voorzitter van de raad van bestuur van CZ, heeft dit woensdag 16 november 2016 bekendgemaakt tijdens het Inspiratieseminar over specialisatie en integratie van zorg & research, georganiseerd door het Prinses Máxima Centrum en Skipr. CZ is momenteel met verschillende stakeholders in gesprek over het model en de uitwerking in de regio’s, waaronder bestuurders van de ziekenhuizen, zorgverleners, het Integraal Kankercentrum Nederland en de Prostaatkankerstichting.

Uitkomsten

De ervaring van de Duitse Martini-Klinik laat zien dat specialisatie kan leiden tot betere uitkomsten. Bijvoorbeeld aantoonbaar minder impotentie en incontinentie na een prostaatoperatie in deze kliniek. Door een goede kwaliteitsregistratie en de grote aantallen patiënten die in de kliniek worden behandeld kan continu worden gewerkt aan kwaliteitsverbetering, Van der Meeren: "En zo ontstaat een positieve opwaartse cirkel, die we graag in Nederland ook zouden zien."

Het voorbeeld van de Martini-Klinik is zo aansprekend, dat CZ de werkwijze graag in Nederland invoert. CZ is al langer bezig met gesprekken over de het optimaliseren van de prostaatkankerzorg.

Egidius-concept

In navolging van de Martini-Klinik stelt Van der Meeren het Egidius-concept voor. Deze landelijke, virtuele kliniek wordt verantwoordelijk voor de borging van "kwalitatief hoogwaardige prostaatkankerzorg in Nederland". CZ maakt afspraken over bekostiging en kwaliteit, waaronder doelmatigheid en transparantie, met de Egidius-Kliniek. Deze is vervolgens verantwoordelijk voor borging van de afspraken in de regio's en contracteert daartoe binnen elke regio een referentiecentrum – bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis – dat de prostaatkankerzorg in de regio coördineert.

In de regio worden op basis van kwaliteitsinformatie afspraken gemaakt over het transmurale zorgpad en wie wat doet. Uitkomsten kunnen richting geven aan een verdere specialisatie en concentratie waar dat nodig is. Volgens CZ zijn mensen bereid om voor kwalitatief goede, specialistische behandelingen verder te reizen. De nazorg en controles kunnen vervolgens plaatsvinden dichter bij de patiënt in een basisziekenhuis of bij de huisarts.

Niet monopoliseren

CZ wil niet dat kwalitatief betere zorg exclusief voorbehouden wordt aan CZ-verzekerden, aldus een woordvoerder. "We hopen dat andere zorgverzekeraars ons model overnemen. Deze aanpak willen we niet monopoliseren." Om de kwaliteit van prostaatkankerzorg te verbeteren, gaat CZ in gesprek met andere zorgverzekeraars, voor zover de regels van de NZa en ACM dit toelaten in het kader van concurrentie.