Hoe CZ zorg verbetert

We willen de zorg in Nederland goed, betaalbaar en toegankelijk houden voor iederéén.

CZ werkt continu aan de kwaliteit van zorg in Nederland. Samen met zorgverleners, gemeenten, patiënten en belangenorganisaties kijken we naar verbetermogelijkheden en maken we mogelijk dat zorg beter georganiseerd kan worden. We luisteren naar ervaringen van klanten, kijken naar kwaliteit van zorg en welke richtlijnen er zijn voor verschillende behandelingen.

Welke afspraken maken we?

CZ maakt afspraken met zorgverleners over de zorg die ze verlenen aan onze verzekerden en aan welke kwaliteitseisen deze zorg moet voldoen.

Hoe betrekken we de patiënt?

Hoe ervaart de patiënt de zorg die we inkopen? Is het wel echt de zorg die u wilt en nodig hebt?
Patiëntparticipatie

Samen de kwaliteit van wondzorg verbeteren!

Een wondje lijkt vaak onschuldig. Toch genezen veel wonden slecht. Dát moet anders. En dat kan ook anders. Samen met zorgprofessionals willen we de kwaliteit van de wondzorg in Nederland ingrijpend verbeteren. Onze aanpak laat zien dat wonden veel sneller dicht kunnen. En dat de Nederlandse wondzorg beter kan. Kijk hoe we dit doen.

Waarom we goede wondzorg zo belangrijk vinden

Wat doet CZ aan E-Health?

E-health ondersteunt en verbetert uw gezondheid met technologie. Er bestaan inmiddels veel toepassingen, maar verzekerden en zorgverleners maken er nog geen of weinig gebruik van. Wat doet CZ hieraan?
Samen werken aan de implementatie van e-health