Geboortezorg

CZ maakt afspraken met verloskundigen, ziekenhuizen en kraamzorgorganisaties, zodat u kunt rekenen op een goede kwaliteit en organisatie van geboortezorg.

Samenwerking tussen zorgverleners

Sinds 2017 is de geboortezorg in verschillende regio’s op een nieuwe manier georganiseerd. Hier zijn organisaties ontstaan met een integraal zorgaanbod. Dit betekent dat verloskundigen, kraamzorgorganisaties en ziekenhuizen intensief samenwerken. Waar mogelijk leveren zij de geboortezorg vanuit één organisatie waardoor de zorg altijd naadloos op elkaar is afgestemd. Daarbij hoort ook één tarief voor alle geboortezorg in plaats van losse tarieven. Zo ontvangt u hier de best mogelijke geboortezorg, met behoud van keuzevrijheid.

Inkoop van integrale geboortezorg

Integrale geboortezorg kopen we in bij organisaties die dit al georganiseerd hebben. In Nederland zijn dit er nog niet veel, maar CZ stimuleert deze ontwikkeling. In 2020 willen we als dit mogelijk is overal integrale geboortezorg inkopen. Dit betekent dat we geen afspraken meer maken met individuele zorgverleners, maar met de ketenorganisatie waarin ze samenwerken. We maken de komende jaren wel afspraken met individuele zorgverleners als we nog geen integrale geboortezorg kunnen inkopen.